Beyaz Kale Kitap Özeti Kısa (Orhan Pamuk)

Beyaz Kale romanı hikayesi kitap özeti, Beyaz Kale özeti kısa

Orhan Pamuk – Beyaz Kale

Eser, 17. yy. Osmanlısında geçen tarihi bir romandır. Bir Venedik gemisinden esir edi­len adam, astronomi ve tıp­tan anladığını söylediği hal­de köle olarak satılır. Birçok hastayı iyileştirir ve bundan para da kazanır. Bir gün Paşa onu çağırır, Hoca dediği biriy­le tanıştırır ve beraber çalışmalarını söyler. Aralarında ilginç bir rekabet başlar. Özellik­le astronomi alanında çalışmalar yaparlar. Padişahı bile etkilerler. Ama daha çok Hoca göz önündedir. Şehirde çıkan vebayı önle­meyi başarırlar.

Hoca iyice mevki sahibi olur. Padişah Hoca’ya müthiş bir silah yapması­nı emreder. Hoca büyük bir makine yapar. Sefere zorlukla götürürler. Beyaz Kale’ye gelirler. Ama silah çamura saplanır ve çalış­maz. Üstelik askerleri ezer. Padişah öfkele­nir. Adam, kendisine çok benzeyen Hoca’nın yerine ölüme gider. Ama kaçmayı başarır ve italya’ya giderek canını kurtarır. Zaten Padi­şah da tahttan indirilmiştir.

Orhan Pamuk Beyaz Kale Kitap Özeti Hakkında