İlk Türk Haritasını Kim Çizmiştir

İlk Türk haritasını kim çizmiştir

Heredot adındaki bir tarihçi, coğrafya biliminde de çalışmalar yapmıştır. Heredot, dünyayı gezerek gördükleri ve tecrübeleri ile birlikte bir dünya haritası kaleme almıştır.

Heredot’un çizdiği dünya haritasında Avrupa şuankinden daha uzundu ve Asya’nın doğusu yoktu ve Hindistan yarımadasının çizimi hatalıydı. Dünyanın yuvarlak olduğu görüşünü savunan Heredot, Hazar denizinin iç deniz olduğunu ve Afrika kıtasının denizle çevrili olduğunu belirtmiştir ve bu düşüncesine çizdiği haritada da yer vermiştir.

1082 senesinde Kaşgarlı Mahmut Divanu Lügat-it Türk eserini yazdığında bu eserinde bir de haritaya yer vermiştir..

Günümüzde her ne kadar 1513’te Piri Reis’in çizmiş olduğu haritanın ilk harita özelliği taşıdığı belirtilse de Piri Reis’ten bir kaç sene önce 1507 senesinde Alman kartograf Martin Waldseemüller bir harita çizmiştir ve bu haritada Asya ve Amerika kıtalarını bölen büyük okyanusu da çizmiştir ayrıca ilk kez Amerika kıtası da bu harita da yer vermilmiştir.