Sigara ve Alkolün Zararları Kısaca

Sigara ve alkolün zararları

– Sigara ve alkol bağımlılık yapan iki kötü alışkanlıktır.

– Sigara en fazla akciğerlerimize zarar verir.

– Sigara, kan dolaşımımızı yavaşlatır, kalp riskini hızlandırır. Kan oksijen taşıyamaz. Vücudumuz kansere davetiye çıkarır, uyku düzenimiz bozulur ve görme, duyma gibi duyu organlarımız zarar görür.

– Sigara içmeyip de sigara içilen ortamda duran yani pasif içici durumunda olan insanlar da sigaradan en az içenler kadar zarar görürler.

– Sigara ve alkol aynı zamanda önce kişinin kendi bütçesine sonra da ülkenin bütçesine zarar verir.

– Alkol, vücudumuza kalıcı olan ya da kalıcı olmayan etkiler bırakır.

– Alkol, beyin fonksiyonlarımızı olumsuz yönde etkiler ve bilincimiz evre dışı bırakır. İnsanlar alkol kullandıktan sonra duygularını da kontrol edemezler. Görme, konuşma gibi yetileri yavaşlar ve durma noktasına gelir.

– Alkol, en çok karaciğer, beyin ve sinirlere zarar verir.

– Düzenli spor yapmak alkol ve sigaranın zararlarını biraz olsun azaltır ve spor etkinlikleri sigara ve alkolüm olduğu ortamlardan uzak tutar.

Sigara ve Alkolün Zararları  

Atatürk Vatanı Kurtarmak İçin Neler Yaptı

Atatürk vatanı kurtarmak için neler yaptı

Mustafa Kemal Atatürk, vatanı kurtarmak için bir çok çalışmalar yapmıştır. Mustafa Kemal Atatürk, yaptığı çalışmalarla Türk milletinin lideri ve kahramanı haline geldi.

Mustafa Kemal Atatürk, öncelikle yurtta kongreler ve görüşmeler yaptı ve milli bilinci uyandırdı. Sonrasında Kurtuluş savaşında, I. Dünya Savaşında ve Çanakkale savaşında ön safhalarda yer alarak düşmanla kıran kırana savaştı ve düşmanı yurdumuzdan çıkarana kadar mücadele etmiştir.

Mustafa Kemal Atatürk, bugünümüzün temellerini atacak daha bir çok çalışmalar yapmıştır. Osmanlı devleti meclisine karşılık Mebusan meclisini kurmuştur ve görüşmeler yapmıştır.

Mustafa Kemal Atatürk, Türk milletine bir çok ilke ve inkılap da kazandırmıştır; takvim, saat ve ölçülerde değişiklik yapmıştır, kılık kıyafete düzenlemeler getirmiştir, şapka inkılabı getirmiştir ve Soyadı kanunu getirmiştir. Böylece Türk milletinin çağdaş uygarlık seviyesine ulaşabilmesi için bir çok çalışmalar yapmıştır.

 

Sindirim Sistemi ve Organları

Sindirim sistemi ve organları görevleri nelerdir

Sindirim sistemi organları ve görevleri;

Ağız ve dişler; Besinler vücuda ağızdan alınır ve sindirim ilk olarak dişlerde besinlerin çiğnenip öğütülmesiyle başlar ve mekanik sindirim yapılır. Ağızda tükürük bezleri sayesinde besinler ıslatılır ve karbonhidratların kimyasal sindirim olayı gerçekleşir.

Yutak; Ağız boşluğu ile yemek borusu arasında bir köprü görevi görür. Ayrıca yutak, soluk borusu ve yemek borusu arasında da besinlerin geçişini sağlar.

Yemek borusu; Yemek borusunda bulunan kaslar besinleri mideye yollar.

Mide; Midede besinler mekanik ve kimyasal olarak sindirilir. Mide kasılır ve gevşer böylece besinlerin mekanik sindirimi gerçekleşir. Bulamaç haline gelen besinler daha sonra kimyasal olarak sindirilir. Mide içinde bulunan mide öz suyu ve mide asidi sayesinde sadece proteinlerin kimyasal sindirimi gerçekleştirilir.

İnce bağırsak; bu organ on iki bağırsak, boş bağırsak ve kıvrımlı bağırsak olmak üzere üç kısımdan meydana gelir. İnce bağırsağa pankreas ve karaciğerden enzimler gelir böylece karbonhidratlar, yağ ve proteinler kimyasal olarak sindirilir.

Pankreas; sindirim sisteminin yan yardımcı organı görevini görür. Besinlerin kimyasal sindiriminin gerçekleşmesi için enzim salgılar.

Karaciğer; safra kesesinin yardımıyla safra salgısı meydana getirir. Büyük yağ molekülleri küçük parçalara ayrılır ve mekanik sindirim gerçekleştirilir.

Kalın bağırsak; Kalın bağırsak sindirime yardım etmez ancak sindirilen besinlerin posaları kalın bağırsağa iletilerek su ve mineraller emilir.

Anüs; Sindirim sonucunda atık maddeler dışarı atılır.

Sindirim Sistemi Organları ve Görevleri  

Çevreyi Koruma İle İlgili Sloganlar

Bu yazımızda çevreyi koruma ile ilgili sloganlar konusunda sizlere örnekler vereceğiz.

Çevreyi korumak tüm insanların görevidir. Çünkü çevre hem insanların hem de diğer canlıların yaşam alanıdır. Bu nedenle insanlar çevrenin devamlılığını sağlamak durumundadır. Eğer çevremizi korumazsak çevrenin göreceği zararlar biz insanları ve çevredeki diğer canlıları fazlasıyla etkileyecektir.

Çevreyi koruma ile ilgili sloganlar;

– Sağlığına sahip çıkmak istiyorsan çevreni koru.

– Orman yok olursa sağlık yok olur.

– Gözler yeşil görmezse hiç bir şey görmez.

– Çevreni koru o da sana iyi baksın.

– Ormanlar dünyanın akciğerleridir.

– Çevre bize emanettir sahip çıkmalıyız.

 

Hücre Çeperinin Görevleri Nelerdir

Hücre çeperinin görevleri nelerdir sorusu hakkında sizlere bilgi vereceğiz.

Hücre çeperi, bitki hücrelerinin hücre zarında en dışta bulunan kısımdır. Selüloz adı verilen ölü madde hücre çeperinin oluşturmuştur. Hücre çeperi her ne kadar ölü hücre olan selülozdan meydana gelse de bu durum hücrenin madde alış verişinde bulunmasında bir engel teşkil etmemektedir. Hücre çeperi, bitki hücrelerini dış etkilere karşı korur ve hücrenin dirençli olmasına ortam hazırlar.

Mantarlar çok hücreli bitkilerdir ve çok hücreli olduklarından dolayı fotosentez olayı mantarlarda gerçekleşememektedir. Ancak bu durum bir istisnadır ki mantarlar çok hücreli olsa da mantarların da hücre çeperleri mevcuttur. Hücre alışverişi hücre çeperinde bulunan por adı verilen boşluklar sayesinde sağlanır.

Hücre çeperinin görevleri;

=> Hücreyi dış etkilerden korur.

=> hücre çeperi sayesinde hücre dayanıklı ve esnek olur.

=> Hücre çeperi, canlının aktif hareket alanını kısıtlar.