Sindirim Sistemi ve Organları

Sindirim sistemi ve organları görevleri nelerdir

Sindirim sistemi organları ve görevleri;

Ağız ve dişler; Besinler vücuda ağızdan alınır ve sindirim ilk olarak dişlerde besinlerin çiğnenip öğütülmesiyle başlar ve mekanik sindirim yapılır. Ağızda tükürük bezleri sayesinde besinler ıslatılır ve karbonhidratların kimyasal sindirim olayı gerçekleşir.

Yutak; Ağız boşluğu ile yemek borusu arasında bir köprü görevi görür. Ayrıca yutak, soluk borusu ve yemek borusu arasında da besinlerin geçişini sağlar.

Yemek borusu; Yemek borusunda bulunan kaslar besinleri mideye yollar.

Mide; Midede besinler mekanik ve kimyasal olarak sindirilir. Mide kasılır ve gevşer böylece besinlerin mekanik sindirimi gerçekleşir. Bulamaç haline gelen besinler daha sonra kimyasal olarak sindirilir. Mide içinde bulunan mide öz suyu ve mide asidi sayesinde sadece proteinlerin kimyasal sindirimi gerçekleştirilir.

İnce bağırsak; bu organ on iki bağırsak, boş bağırsak ve kıvrımlı bağırsak olmak üzere üç kısımdan meydana gelir. İnce bağırsağa pankreas ve karaciğerden enzimler gelir böylece karbonhidratlar, yağ ve proteinler kimyasal olarak sindirilir.

Pankreas; sindirim sisteminin yan yardımcı organı görevini görür. Besinlerin kimyasal sindiriminin gerçekleşmesi için enzim salgılar.

Karaciğer; safra kesesinin yardımıyla safra salgısı meydana getirir. Büyük yağ molekülleri küçük parçalara ayrılır ve mekanik sindirim gerçekleştirilir.

Kalın bağırsak; Kalın bağırsak sindirime yardım etmez ancak sindirilen besinlerin posaları kalın bağırsağa iletilerek su ve mineraller emilir.

Anüs; Sindirim sonucunda atık maddeler dışarı atılır.

Sindirim Sistemi Organları ve Görevleri