Baskın Gen Ve Çekinik Gen Ne Demektir

Baskın gen ve çekinik gen ne demektir

Genler, kalıtım özelliklerinin taşıyıcısıdır. Anne ve babadaki genler elbette doğan çocuğa eşit şekilde geçmektedir. Bir karaktere ait özelliklerin çocuklara etkin bir şekilde geçmesi o genin baskın ya da dominant gen olduğunu gösterir. Diğer taraf geni ise çekinik ya da resesif gen adını alır.

Çekinik ya da resesif gen, homozigotun yalnız olduğu durumlarda etkin hale gelir. Bu gen fenotipte ender olarak görülür.

Baskın ya da dominant gen ise homozigot ve heterezigot durumda fenotipte etkisini gösteren gendir.

İnsanlarda bakın ve çekinik gen şu durumlarda anlaşılır;

– Baskın gen olan insanların göz rengi koyudur.

– Saçları koyu olan insanlar baskın gen iken açık olanlar çekinik gene sahiptir.

– Kıllı olmayan insanlar çekinik gendir.

– Kulak memeleri ayrık olan insanlar baskın gene sahipken kulak memeleri yapışık olan insanlar çekinik gene sahiptir.