Dil ve İletişim İlişkisi Kısaca Nedir

Dil ve iletişim ilişkisi

Dil ve iletişim kavramlarının anlamları aynı olmasa da aslında birbirlerine bağlı kavramlardır. Dil sayesinde iletişimimizi rahatlıklı kurabiliriz. Dil ne kadar anlaşılır ve etkili olursa iletişim de o kadar güzel olacaktır. Eğer çevremizdeki insanları, o insanların duygu ve düşüncelerini anlamak ve yorumlamak istiyorsak kendimizi doğru bir dille ifade etmeliyiz.

Tarihi çağlardan bu zamana kadar bir çok insan yaşamıştır ve bu insanlar kendilerini ifade edebilmek için bir çok yollara başvurmuşlardır ve bunların en son ve en çok kullanılanı dil olmuştur. İnsanlar, tarihte kendilerini şekillerle, hareketlerle ve çizimlerle ifade etmeye çalışırken şimdi ise kelimelerle ya da cümlelerle kendilerini ifade etmeye çalışmaktadırlar.

İnsanlar sosyal varlıklardır ve sürekli konuşmaya, kendilerini anlatmaya ihtiyaç duyarlar bu nedenle dil insanlar için fazlasıyla önemlidir. Çünkü iletişim ve iletişimin olmazsa olmazı, dil, hayatımızın vazgeçilmezi haline gelmiştir.

Haberleşme ve iletişim sadece insanlara özgü bir durum değildir. İnsanlar nasıl dili kullanarak kelimelerle anlaşıyorlarsa hayvanlarda bir takım seslerle birbirleri ile iletişim kurmaktadırlar.

Dil ve İletişim İlişkisi Kısaca