Ülkemizdeki Ulaşım Sorunları Nelerdir

Ülkemizde ulaşım sorunları

Ulaşım sayesinde insanlar ve eşyalar sağlıklı ve güvenli bir şekilde yer değiştirebilir. Ulaşım kavramı her ne kadar insanların bir yerden bir yere gitmesi, eşyaların taşınması olarak açıklansa da aslında ulaşım eşyaların ve insanların taşınması için gerekli alt yapının oluşturulmasıdır.

Ulaşım çeşitleri;

– Karayolları

– Havayolları

– Denizyolları

– Boru hatları

– Demiryolları

Ülkemizde bir çok ulaşım sorunu meydana gelmektedir. Öncelikle ülkemizde ulaşım türlerinin ağ taşıt filosu ögeleri yetersizdir, eşgüdümsüz taşımacılık mevcuttur ve denetim yetersizdir.

Türkiye’de denizyolları, demiryolları ve boru hattı gibi ulaşım alt yapısı oldukça sağlıksızdır. Bu nedenle insanlar genellikle karayolları ulaşımını tercih etmektedirler. Şehir içi ve şehirlerarası karayolları ulaşımında ulaşım oranı %90 oranının üzerinde seyretmektedir.

İnsanlar günümüzde bireysel çıkarlarını düşünerek ulaşım altyapısını geliştirmeye çalışmaktadır ancak çıkarcı bir zihniyet olduğundan dolayı bu çalışmalar yetersiz kalmaktadır.