Cumhuriyet Yasama Yürütme ve Yargı Nedir

Cumhuriyet yasama yürütme ve yargı nedir kısaca bilgi vermek amacıyla sizlere bu yazımızı hazırladık.

Cumhuriyet bir rejim şeklidir. Cumhuriyet rejiminde millet özgür iradesini kullanarak egemenlikte söz sahibi olur. Cumhuriyet rejiminde olmazsa olmaz parlamento ve Cumhurbaşkanı mevcuttur.

Eğer bir ülkede cumhuriyet rejimi var ise o ülkede egemenlik millete aittir. Bu nedenle Atatürk!ün “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” sözü cumhuriyet rejimini işaret etmektedir. Cumhuriyet rejiminin egemen olduğu bir devlette yönetimin temel üç ayağı ise yasama, yürütme ve yargıdır.

Yasama, milletvekillerinin yani TBMM vekillerinin sahip olduğu yasa çıkarma yetkisidir. Milletvekilleri bu yetki sayesinde kanun ve kanun değişiklikleri konusunda, bakanlar kurulunun denetlenmesinde, bütçe ile ilgili alınan kararlarda, para basımında, uluslararası ilişkilerde ve alınması muhtemel olan diğer kararlarda söz sahibidir.

Yürütme, Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Bakanlar kurulu tarafından idare edilir. Bu organ yasaları uygulamaya koymakla sorumludur.

Yargı, yürütme organını ve insanların yasal hakları konusunda denetlemeler yapmakla yükümlüdür. İnsanların hakları ihlal edildiğinde yargı duruma el atar. Yargı organı, kanunların izin verdiği ölçüde cezai işlemler uygulayabilir.

Başlıklı Yazımız Hakkında