Sadrazamın Günümüzdeki Karşılığı Nedir

Sadrazamın günümüzdeki karşılığı

Sadrazamın tarihteki diğer adı Vezir-i Azam’dır.

Osmanlı Devletinde belirli bir hiyerarşik düzen vardı ve bu düzenin en başında padişah bulunurdu ancak padişahın olmadığı dönemlerde padişahın yerine bakma, onun görevlerini yerini getirme, padişahın yerine karar verme, padişahın mührünü kullanma, padişahın yerine toplantılara katılma gibi görevleri sadrazam yerine getirirdi. Yani bu hiyerarşik düzenin en üstünde padişah yer alırken padişahın hemen altında sadrazam yer alırdı yani sadrazam padişahtan sonra ülkedeki en yetkili yöneticiydi.

Sadrazamlık bugünkü Başbakanlık ile eş değerdedir. Osmanlı Devletindeki Padişah ise günümüzdeki Cumhurbaşkanıdır. Günümüzdeki Başbakan da Cumhurbaşkanından sonra en yetkili kişidir ve Cumhurbaşkanının olmadığı dönemlerde Başbakanlık Cumhurbaşkanlığına vekillik etmektedir. Yani Padişah günümüzdeki Cumhurbaşkanı, sadrazam ise günümüzdeki başbakandır. Farklı olan sadece görüldüğü gibi isimler ve yönetim şeklidir.