Deneme İle Sohbet Arasındaki Farklar

Deneme ile sohbet arasındaki farklar nelerdir

Yazar, deneme yazarken kendi seçtiği bir konu üzerinde serbest bir dille yazısını yazar. Denemenin adından da anlaşılabileceği gibi yazı çıkarılmadan önce bir yazı hakkında bize düşünce ve bilgilerini yansıtır. Deneme yazısı ile tenkit ve sohbet yazıları özellik bakımından birbirine benzemektedir. Yazarlar deneme yazarken konuları daha çok felsefi olarak ele alırlar. Deneme yazılarında genel olarak yazarın düşünceleri ön plandadır. Yazar, denemede kendi düşüncelerini okuyucuya açıklamaya çalışır ancak kanıtlama gibi bir düşüncesi yoktur.

Deneme ile sohbet arasındaki farklar;

Deneme yazısı yazarın düşüncelerini yansıtır ancak sohbet yazısında yazar okuyucu ile konuşuyor havasındadır.

Deneme yazısı sohbet yazısına göre daha içten ve samimi bir dilde kaleme alınır.

Denemeler, yazarın duygu ve düşüncelerini yansıtırken sohbet yazısında konuşulanlar dile getirilir.

Deneme ile sohbet arasındaki benzerlikler;

Deneme ve sohbet yazıları öznel yazılardır.

İki yazı türünde de yazar kendi duygu ve düşüncelerini yansıtır.

İki yazı türünün de konuları ortak olabilir.

Her iki yazı türünde de seçilecek olan konular ilgiyi yüksek tutucu konular olmalıdır.