Tanzimat Dönemi Şiiri Kavramlarının “Aydınlanma Dönemi” Düşüncesiyle İlişkisi

Tanzimat Döneminde şiire giren yeni kavramların “Aydınlanma Dönemi” düşüncesiyle ilişkisi nedir?

Tanzimat Döneminde şiire giren yeni kavramların “Aydınlanma Dönemi” ile bağı nedir?

Tanzimat dönemi şiirlerinde işlenen ‘‘akıl, ilerleme, deney, hürriyet” sözcükleri Aydınlanma düşüncesiyle alakalıdır. Neden mi? Çünkü Aydınlanma Dönemi Ortaçağ’da ilerleme gösteren dünya görüşüne zıt yeni bir dünya görüşünün oluşması ve ilerlemesidir. Bu düşünceye bakılarak aklın alabildiği kesin doğrulara ulaşmasını ve bilginin gelişmesini hedefleyen bir kültür geçerli olmalı ve bu  kültür devamlı gelişmeli uzun yıllar daim kalmalıdır. Bu şekilde ilerleme isteği kişinin, eskicilikten kurtularak daima yenilikçi ve özgürlükçü olma düşüncesini benimser.