Sözlü İletişim Nedir Sözlü İletişim Nasıl Sağlanır

Sözlü İletişim Nedir, Nasıl Sözlü İletişim Kurulur

Sözlü iletişimin iki temel bileşeni vardır. Bunlar; konuşmak ve dinlemektir.

Sözlü iletişim, en az iki kişi arasında gerçekleşir. Konuşmayı yapan kişi konuyu alçak ve anlaşılır bir ses tonuyla açık seçik anlatmalıdır. Genelde olarak toplumumuzda sert bir ses tonuyla, kişiliğe saldıran, suçlayıcı konuşmaların daha çok yapıldığı gözlenmektedir.

avukat

Sözlü iletişimin ikinci temel bileşeni olan dinlemenin ise iki boyutu vardır. Birincisi fizyolojik, ikincisi ise psikolojik boyutlarıdır. Dinlemenin fizyolojik boyutu duymak, psikolojik boyutu ise anlatmaktır. İyi bir dinleyici , psikolojik boyutlara erişerek konuşulanları anlar. Sözlü iletişimde önemli olan bir tek konuşulanları dinlemek değil, bir de onu idrak edebilmektir. Çünkü sadece fizyolojik dinleme, kişilerin birbirlerine duygu, düşünce ve bilgilerini aktarmak için yeterli olmaz.
Demek ki önemli olan konuşmaları yalnızca duymak değil idrak edebilmekmiş.

Sözlü iletişimde negatif düşünceler oluşturan cümlelerin özünde saldırgan, suçlayıcı, yargılayıcı ve denetleyici konuşmalar yer alır. Özellikle de insanın karakterine yöneltilen sözler iletişimi tamamen güç kılar.

Sözlü iletişimin en önemli amacı, karşılıklı anlaşılmak ve anlaşmaktır.

Sözlü İletişim Nasıl Sağlanır Hususunda Sorularınızı Aşağıdan Hemen Yazabilirsiniz.