Atasözü Nedir Kısaca

Atasözü ne demek hakkında bilgi kısaca, atasözü nedir

Atasözü

Halkın yüzyıllar boyunca geçirdiği de­nemelerden ve bunlara dayalı düşünceler­den doğmuş, milletin ortak düşünce ve tu­tumlarını belirten özlü sözler. Ne zaman ve kimin tarafından söylendiği belli değil­dir. içinde ölçülü ve kafiyeli olanlar da var­dır. Osmanlıca darb-ı mesel olarak geçen atasözleri, sözlü edebiyat döneminde sav adını almışlardır. Atasözlerinden, Divan şi­irinde bol bol yararlanılmıştır.

“Bal tutan kimse meseldir ki yalar par­mağını
Bu sözün manisini etmede iz’ân iyidir”

Bağdatlı Ruhî