Türkiye İle İlgili Yazı

Türkiye’yi anlatan kısa yazılar, Türkiye ile ilgili yazılar

Türkiye

Türkiye  Kuzey yarım kürede bulunan, Avrupa ve Asya kıtalarına köprü teşkil eden, üç tarafı denizlerle kaplı, Yunanistan, Gürcistan, Bulgaristan, Ermenistan, Azerbaycan, İran, Irak ve Suriye ile komşu sınırları bulunan bir ülkedir. Osmanlı Devleti’nin yok oluşuna rağmen yine de bulunduğu toprakları kaybetmeden o topraklar üzerine inşa edilen ülke 1923 yılında cumhuriyetin ilan edilmesi ile “Türkiye Cumhuriyeti Devleti” adında kurulmuştur.

Türkiye’nin kurulmasında önder olan Mustafa Kemal Atatürk, yönetim biçimi ise parlamenter demokrasi, devlet biçimi cumhuriyet, başkent şehri  Ankara, kullandığı dil Türkçe, bayrağı ise üzerinde ay yıldız bulunan al bayraktır. Türkiye; Birleşmiş Milletler, NATO, İslam Konferansı Örgütü, Avrupa Konseyi gibi kuruluşlara üye bir devlettir.

Tarihi boyunca Hititler, Frigler, Lidyalılar, Asurlular, Likyalılar, İyonlar gibi medeniyetlere, Bizans, Osmanlı gibi imparatorluklara yaşamış topraklar üzerinde bulunan Türkiye, bu nedenle bir tarih, kültür, medeniyet ve turizm beşiğidir. Hatta Ülkenin birçok toprağında o dönemleri anlatan kalıntılar, antik şehirler, medeniyet bulgularına rastlanmıştır. Tarihi açıdan çok uluslu topraklarda bulunan Türkiye coğrafi açıdan da zengin özellikleri bünyesinde barındırır. 36° – 42° Kuzey paralelleri ve 26° – 45° Doğu meridyenlerinde konumlanan ülke 7 Coğrafi bölgeye ayrılmıştır. Bu bölgeler; Marmara, Ege, İç Anadolu, Karadeniz, Akdeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadoludur. Ülke toprakları farklı iklim ve çeşitli bitki örtülerine sahiptir. Ilıman Akdeniz ikliminin hakim olduğu Akdeniz, Ege ve Marmara bölgelerinin zıttına, ülkenin iç taraflarına ve doğusuna doğru uzandıkça farklılık gösteren ve sertleşen bir iklim görülüyor. Bu iklimsel özellik ülkenin yerleşim türü, yaşam koşulları, ulaşım, ekonomi, tarım, hayvancılık, sanayileşme gibi birçok faktörünü etkiler. Her bölgede farklı tarım ürünleri yetişiyor.

81 il, 850 ilçe ve 35.000′den fazla köyden meydana gelen ülkenin nüfusu 2007 yılı sayımında 75 milyon civarındadır. Genç ve dinamik nüfus ağırlıklı Türkiye, bu sayede gelişmekte olan bir ülkedir. Halkın %99 luk kısmını Müslüman  % 1 lik kısmı ise Gayrimüslimdir. Müslüman ve Müslüman olmayan halk barış içinde din ve vicdan sağlanmış bir durumda , cami, kilise, sinagog gibi kutsal yerlerine gidip ibadetlerini gerçekleştiriyorlar.

Cumhuriyetin kurulmasıyla eğitime büyük önem verilmiş, okuryazarlık seferberliği ile başlatılmış.Eğitim yaygınlaştırılmış, yeni okullar, modern eğitim ile dünyada belli bir prestij oluşturmuşlardır. Günümüzde okuryazar oranı oldukça yükselen Türkiye, 8 yıllık temel eğitim, orta öğretim ve yüksek öğretim ile eğitim imkanı sunar.

Tüm bu özellikleri ile Türkiye, gelişmekte olan,varlıklarını en iyi şekilde değerlendiren ve her geçen zamanda dünya çapında prestijini arttıran çağdaş medeniyet seviyesini kazanmış bir ülkedir.

Hakkında