Organellerin Görevleri

Nelerdir,  Kısaca

Hücrenin kapsamında birçok organel bulunur. Her bir organel birçok görev yapar. Örneğin; mitokondri enerji üretir, ribozom ise; protein depolar, endoplazmik retikulum da; hücreler arasında madde alışverişini sağlar.

Hücre zarı daima seçici geçirgendir. Lizozom ise büyük olan besini parçalamakla görevlidir. Koful; depolamak işini yapar. Salgı ve paketler golgi cisimciğinin işidir. Tüm organelleri stoplazma yüzdürmekle görevlidir. ni şöyledir;

organeller

Ribozom: Hücre içinde protein sentezi görevini üstlenir. Endoplâzmik retikulum üzerinde dizilmiş şekilde veya sitoplâzma içinde dağınık halde bulunur. Zarsız bir organeldir.

Endoplâzmik Retikulum: Sitoplâzma içinde bulunan madde gönderimini sağlayan kanallar bütünüdür. Bazı maddeleri depolama görevi yapar. Tek katlı bir zarla kaplıdır. Üzerinde ribozom olan endoplâzmik retikuluma granüllü endoplâzmik retikulum denir.

Golgi Cisimciği (Aygıtı): Üst üste dizilmiş şekilde yassı keselerden oluşur. Endoplâzmik retikulumun yapısına benzer, ancak tek fark üzerinde ribozom yoktur. Hücre içinde salgı salgılama ve madde paketlenmesinde görev yapar. Tek katlı zardan meydana gelir.

Lizozom: Bakteriler, mavi-yeşil algler (su yosunu) ve alyuvarlar dışında tüm hücrelerde vardır.Hücre içi sindirimini sağlar. Tek katlı zarla kaplıdır.

Koful: Hücre içinde atık madde, su ve besin biriktiren kese şeklindeki yapılara denir. Bitki hücrelerinde büyük, hayvan hücrelerinde ise küçük boylardadır. Yaşı büyük hücrelerde kofullar büyük ve az olur. Tek katlı zardan meydana gelirler.

Mitokondri: Hücre içinde oksijenli solunum sağlarlar. Hücreye gerekli tüm enerjiyi verirler. Çift katlı zarla kaplıdırlar.

Sentrozom: Yalnızca hayvan hücrelerinde bulunur. Hücre bölünmesinde görev yaparlar.

Plâstitler: 
Plâstitler sadece bitki hücrelerinde vardır. Üç çeşit plâstit bulunur; kloroplâst, kromoplâst ve lökoplâst’dur.

Kloroplâstlar, bitkilere yeşil rengini sağlarlar. Yapısında bulunan klorofille birlikte, fotosentez yaparak besin ve oksijen oluştururlar. Yapraklarda ve otsu bitkilerin gövdelerinde vardır.

Hakkında