Sevr Barış Antlaşması Uygulanması Halinde Neler Olacaktı

Sevr Barış Antlaşması’nın uygulanması halinde gelişecek durum ve ülkemizin geleceği

Sevr Barış Antlaşması şle yaşanan Birinci Dünya Savaşı’na nihayete ermiştir. İtilâf Devletleri ile Osmanlı Devleti arasında imzalanan antlaşması ile Osmanlı Devleti fiilen tüm hükmünü kaybetniştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti açısından tanınmadığı için hiçbir zaman hüküm kazanmamıştır.

Ülkemizin tamamen aleyhine olan  Sevr Barış Antlaşması yürürlüğe sokulsaydı Osmanlı topraklarının çoğunluğu İtilaf devletlerine geçecekti. Osmanlı boğazlar üzerindeki tüm hakimiyetini kaybedecekti. Osmanlı İmparatorluğu’nun askeri kuvvetlerine bile karışılacak, 15.000’i jandarma olmak üzere 55.000 personelle sınırlı tutulacaktı, Türk donanması diye bir tabir olmayacak, Marmara Bölgesi’ndeki askeri tesis kaldırılacak, askerlik zorunlu değil gönüllü veya paralı yapılacak, azınlıklar orduya girebilecek, ordu ve jandarma Müttefik Kontrol Komisyonu elinde tutulacaktı. Osmanlı’nın 1914’te tek taraflı olarak kaldırdığı kapitülasyonlar müttefik devletlerin yararına düzenlenecek şekilde tekrar getirilecekti.

Sonuç olarak Sevr Antlaşması ile Türk milletinin bağımsızlığı, toprakları kısacası yaşama hakkı alınacaktı.

Sevr Barış Antlaşması Uygulanması Halinde Ortaya Çıkacak Durumlar İle İlgili