TBMM’de Yasalar Nasıl Yapılmaktadır

TBMM yasalar nasıl yapılır, yasalar nasıl çıkarılır ve yürürlüğe girer

Hukuk; birey, toplum ve devletin kendi aralarında geçen ilişkilerin düzenlenmesini sağlayan kurallar bütünüdür. Birey, toplum ve devlet arasında geçen tüm ilişkilerde herkesin iyilik ve  menfaati için orta yolu bulur. Hukuk devletinin yönetiminde hukuk kuralları geçerli olur ve herkes kanunlar önünde eşittir.

Hukuk devletinde yasama yetkisi milleti temsil eden milletvekillerinin bulunduğu TBMM’nindir. Kanunlar halkın yararı göz önünde bulundurularak ve toplumun ihtiyaçları dikkate alınarak hazırlanır.

Kanun tasarı ve teklifleri görev verilen komisyonlar tarafından incelenir ve anayasaya uygun olup olmadığı incelenir. İncelemeler doğrultusunda çıkan yasa TBMM Genel Kuruluna sunulur. Milletvekillerinin oy çokluğu esas olarak kabul edilen kanunlar cumhurbaşkanına gönderilir. Cumhurbaşkanı tarafından kabul edilen yasa resmî gazetede yayınlanarak yürürlüğe girer. Eğer yasa kabul edilmez ise düzenlenmesi için tekrar TBMM’ye gönderilir.

Cumhurbaşkanı tarafından kabul görülmeyen kanunlar, onaylanması amacıyla  ikinci kez cumhurbaşkanına gönderilirse, cumhurbaşkanı kanunun iptali istemiyle Anayasa Mahkemesine başvurabilir.