Cumhuriyet Bayramı İle İlgili Yazı

29 Ekim , Cumhuriyet Bayramı Hakkında Yazı Kısaca

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

Cumhuriyet; ulusun, kendi seçimleriyle başa getirdikleri kişilerin ülkeyi yönetmesi biçimidir. Bu sistemde halkın çoğunluğu tarafından kabul görülen milletvekillerinin oluşturduğu bir meclis ve bu meclisteki milletvekille­rinin oluşturduğu hükümet mevcuttur. Hükümete başkanlık eden kişiye başbakan, hükümet üyelerine ise bakan denmektedir. Devleti halkın oluşturduğu meclisin seçtiği cumhurbaşkanı yönetir. Bu yönetim biçiminde görevli olan milletvekili, bakanlar, başbakan ve cumhurbaşkanı seçimle görev başı yapar ve hiçbiri babadan oğula geç­en bir hükümdarlık değildir.

1, Dünya Savaşı’ndan mağlup ayrıldığımız için düşmanlar ülkemizi işgal etti. Mustafa Kemal Atatürk, bu duruma sessiz kalmadı ve ulusa liderlik yaparak milli mücadeleyi başlattı. Bu mücadelemiz olan Kurtuluş Savaşı dört yıl sürdü. Nice acılar çekildi canlar yandı ama mücadele bırakılmadı. Nihayetinde de Kurtuluş Savaşı’ndan galip çıkan biz olduk ve düşman­ları yurdumuzdan kovduk.

Ülkemizin özgürlüğüne kavuşmasının ardından Mustafa Kemal Paşa, 23 Nisan 1920′de Türkiye Büyük Millet Meclisini açarken ülke yönetimininde halkın döz hakkı sahibi olması gerektiğini vurguladı, Bu şekilde ki yönetimin adı da cumhuri­yet olacaktı.

Atatürk ilk önce fikirlerini arkadaşlarıyla paylaştı. Uzunca fikir alışverişi yaptılar. Atatürk ülkenin, padişah tarafından değil halk egemenliğiyle yönetmeli fikrini benimsiyordu.

Atatürk, düşüncesinde kara kılmış ve cumhuriyeti ilan etme kararı almıştı. 28 Ekim 1923 günü akşam ye­meğinde arkadaşlarını ağırladı ve kararını onlara açıkladı. Atatürk’ün kararını arkadaşları sevinçle karşıladı. Yemeğin ardından Ata­türk, ismet Paşa ile yönetim şeklini anlatan bir yasa tasarısı hazırladı. Bu yasa tasarısı “Tür­kiye Devleti’nin yönetim biçimi cumhuriyettir.” biçiminde idi. Bu yasa tasarısı, Anayasa’mızın ilk maddesi oldu.

Atatürk’ün akşam kaleme aldığı yasa tasarısı, 29 Ekim 1923 günü Meclis’te paylaşıldı ve karar bağlandı. Bu yasa tasarısı, Meclis’tekiler tarafından çoşkuyla karşılandı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin başkanlığı seçiminde yüz elli sekiz üye oy kullandı. Oyların tamamı ise Ankara Milletvekili Mustafa Ke­mal Paşayı gösteriyordu. Böylece Mustafa Kemal, cumhurbaşkanı oldu.

Ülkesi için ömrü boyunca fedakarlık yapan Ulu önder, Ülkenin cumhurbaşkanı görevindeyken vefat etmiştir..

Ülkeye çağ atlatan Mustafa Kemal Atatürk,birçok devrime imza at­mıştır. Bu devrimlerden şöyledir:

 • Eğitim ve öğretim birliğinin sağlanması
 • Halifeliğin kaldırılması
 • Kılık ve kıyafet inkilabı
 • Dinî mahkemelerin kaldırılıp yerine yeni mahkemelerin kurulması
 • Tekke ve zaviyelerin kapatılması
 • Uluslararası ölçü, saat ve takvimin kabul edilmesi
 • Harf devrimi
 • Kadınlara seçme ve seçilme hakkının sunulması
 • Soyadı Kanunu’nun çıkarılması

Cumhuriyetin ilan edilmesiyle birlikte, yurdumuz kalkınmaya başlamıştır. Yeni yollar, köprüler, barajlar, okullar, fabrikalar, hastaneler inşaa edilmiştir. Bir çok alan eskiye nazaran oldukça gelişmiş ve yenilenmiştir. Savaşın bıraktığı tüm yıkıntılar onarılmıştır, hızla kendimizi toparladık.

Bu gelişmeler için en önemlisi bağımsızlığımızı tekrar kazanmak için çok acılar çekilmiş vatan şehit kanlarıyla sulanmış, sonsuz mücadele örneği sergilenmiştir. Ancak bu gayretler boşa çıkmamış bağımsızlığımza kavuşup 29 Ekim günü Cumhuriyet ilan edilmiştir. O zamandan bu yana 29 Ekim günü ülkemizde her yıl  coşkuyla Cum­huriyet Bayramı adı altında kutlanır. Bu günde Atatürk’e , silah arkadaşlarına ve bağımsızlığımızı bizlere armağan eden şehitle­rimize sonsuz teşekkürlerimizi iletiriz.  Ne zorluklarla alındığını bildiğimiz bağımsızlığımızı ilelebet sürdüreceğimize ant içeriz.

cumhuriyet bayramı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı İle İlgili Sözler ;

 • Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Ancak Türkiye Cumhuriyeti sonsuza kadar payidar kalacaktır.
 •  Cumhuriyet, ahlak üstünlüğüne dayanan bir ülküdür. Cumhuriyet erdemdir.
 • Türk ulusunun yaradılış ve alışkanlıklarına en uygun düşen yönetim, cumhuriyet yönetimidir.
 •  Cumhuriyet rejimi demek, demokrasi sistemiyle devlet şekli demektir.
 •  Cumhuriyet idaresi faziletli, namuslu insanlar yetiştirir.

29 Ekim Hakkında