Hürriyet Kasidesinde Ahenk Hangi Öğelerle Sağlanmıştır

Sorularınıza yanıt,Hürriyet Kasidesinde ahenk hangi öğelerle sağlanmıştır konusunda bilgi…

Bu yazımızda Hürriyet Kasidesi’nde ahengin nasıl sağlandığı ve ses akışı, ritim, ölçü , ses benzerliği arasından hangileriyle sağlandığı ve bu öğelerin nasıl bir anlam kattığını açıklayacağım;

Şiirlerdeki ses benzerlikleri redif ve kafiye denir. Bu tip ses benzerlikleri ile şiire özel bir uyum sağlanır. Tekrarlanan “-den” ler redif, “-et’ler tam kafiyeye girer.

Kendine has bir söyleyiş tarzı, ritim tutturacak biçimde şiirde kullanılmaya ses akışı denir. Örneğin; şiirde yer alan bütün kelimelerde ünlü harfler uzun okunur. İşte kelimelerin bu biçimde okunması  “şiirdeki söyleyiş tarzı ve ses değerlerinin ahenk oluşturduğunun kanıtıdır” .

Hürriyet Kasidesi Ahengi Sağlayan Öğeler Hakkında