Serbest Nazım ve Toplumcu Şiir Toplumcu Gerçekçi Şiir

Serbest Nazım ve Toplumcu Şiir – Toplumcu Gerçekçi Şiir Özellikleri Hakkında Bilgi

Serbest nazım ve toplumcu şiir akımı 1920- 1960 yılları arasında geçerli olmuştur.

 • İnsanı hayattaki ilişkileriyle baz alan, yaşam gerçeklerini işleyen bir akımdır.
 • Toplumcu gerçekçilik, materyalist ve Marksist dünya görüşlerininden fikir edinilmiştir.
 •  Halka hitap eder gibi sosyal sorunlardan bahsedilmiştir.
 • Amaçları geniş kitlelere ulaşmaktır.
 •  20. yüzyıl başlarında oldukça etkili olmuştur. Dünyanın her yerinde insanlar bu tarz şiirler yazmaya başlamıştır.
 •  Şiire yeni ifadeler kavramlar ve henüz daha hiç işlenmemiş konular kazandırmışlardır.
 • Daha önceki akımlarla uzaktan yakından alakası yoktur. Şiirler serbest uslüpla yazılmıştır.
 • Şairler, düşüncelerine hiçbir şeyin set vurmaması için şekile önem vermeden  şiirlerini kaleme almışlardır.
 • Sosyalist akımı benimseyerek toplumcu eserler yazmışlardır.
 •  Toplumsal sorunları Marksist çerçeve de eserlerine yansıtan, ve serbest şekilde şiir yazan ilk kişi Nazım Hikmet’tir.
 • Marksizm, sosyalizm, materyalizm gibi görüşlerden etkilenerek oluşan bu akımda en çok işçi ve köylü halkın yaşadıkları işlenmiştir.
 •  Sosyal hayatı gerçekçi bir şekilde anlatmak, sosyal sorunları eserlerinde işlemek ve sorunların üstesinden Marksizm görüşüyle gelebileceklerini anlatırlar. Bu nedenle ideolojik bir akımdır.

Serbest Nazım ve Toplumcu Şiir Hakkında Sorularınızı Aşağıdan Hemen Yazabilirsiniz.