Tanzimat Dönemi Şiirinin Oluşmasına İmkan Sağlayan Zihniyet ve Özellikleri

Tanzimat Dönemi şiirinin oluşmasına imkan sağlayan zihniyet ve bu zihniyetle ilgili özellikler nelerdir?

Hürriyet Kasidesi baz alınarak Tanzimat Dönemi şiirinin meydana gelmesine fırsta veren zihniyeti hangisidir ve özellikler nelerdir?

Tanzimat dönemi, yeni değerlerin yeni türlerle işlendiği bir dönemdir. Bu dönemde temeli atılan sosyal, siyasi, askerî, ekonomik, idarî yenilikler, insanların dünya görüşünü de değiştirmiştir. Önceleri insanların hürriyetle ilgili bir sıkıntıları olmamasına rağmen dönemin sosyal ve siyasi yapısının etkisinde kalarak hürriyet üzerinde konuşulmaya başlandı. Bu durumun başlıca nedeni Avrupa’dan dilimize giren kelimeler, ve değerler yüzünden Osmanlı devletinin sıkıntılı bir dönem yaşamasıdır.

Osmanlı Devleti, sa­vaşları kaybediyor, ekonomisi gitgide geriliyordu. Bunu gören halkta ülkelerinin bağımsızlığını kaybedeceğinden endişeleniyordu. Şair de bu yaşananlardan yola çıkarak özgürlüğün bu dönemde yaşayanlar için hayat arz ettiğini şiirinde işlemiştir. Nihayetinde, bu türün dönemin gerçekliğini hayatının ta kendisini işlediğini anlatır.