Türklerin Müslüman olmalarını kolaylaştıran öğeler nelerdir?

Bilgi

Türklerin Müslümanlığı Seçmelerinin Nedenleri: Türkler İslâmiyet’i kimsenin baskısı altında kalmadan kendi iradeleriyle kabul etmişlerdir. İslamiyeti seçmelerinin en önemli nedeni, eski Türk inancı ve anlayışı ile İslâmiyet’in bire bir bağdaşmasıdır.

  • Eski Türk dini, Gök-Tanrı inancı olarak tanınıyordu. Bu inançlarında da  Türkler, İslâmiyet’teki gibi bir tek Yaratacının varlığına inanıyor ve O’na Tanrı (Tengri) diyorlardı. İslâmiyet’te Esmâ-i hüsnâ diye adlandırılan Allah’ın sıfatlarından bazıları, eski Türk inancında da vardı.
  • Ahiret inancı ve ruh sonsuzluğu, iki dininde inanışları arasındaydı. Türkler cennete uçmağ (uçmak), cehenneme ise tamu diyorlardı.
  • İslâmiyet’te kurban ibadetinin aynısı Gök Tanrı inanışında da Tanrıya kurban hediye ederek yapılıyordu.
  • İslâmiyet’teki  cihat ile Türklerin dünyada töreyi geniş lanlara yaymak amacıyla yaptıkları savaşlar benziyordu. İslâmda savaş nihayete erdiğinde kazanılan ganimet helâldir. Türklerde de yine aynı şekilde yağma yapılıyordu.
  • İslâmiyet’in öngördüğü ahlakî kurallar, Türk anlayışının da benimsediği kurallardır