Mustafa Kemal’in Milli Mücadele Dönemine Kadar Üstlendiği Görevler

Mustafa Kemal’in Milli Mücadele dönemine kadar üstlendiği görevlerin kronolojik sıralaması

Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı zamanına kadar aldığı görevlerin kronolojik sıralaması:

1893 Selanik Askeri Rüştiyesi’ne başladı.
1895 Manastır Askeri İdadisi’ne başladı
18 Mart 1899 İstanbul’da Harp Okulu piyade sınıfına katıldı.
1902 Harp Akademisi’ne yazıldı.
11 Ocak 1905 Kurmay yüzbaşı olarak Harp Akademisi’ni başarıyla tamamladı. Merkezi Şam’da bulunan 5. Ordu’da göreve getirildi.
Ekim 1906 ‘ da Arkadaşlarıyla beraber Şam’da gizli Vatan ve Hürriyet Cemiyeti’nin temellerini attı..
20 Haziran 1907 Rütbesi kolağalığa çıkarıldı.
Eylül 1907 3. Ordu’ya katılarak Selanik’e gönderildi.
13 Nisan 1909 31 Mart Ayaklanması’nı dizginlemek amacıyla Hareket Ordusu’na kurmay olarak getirildi.
1910 Mahmud Şevket Paşa’nın kurmay başkanı görevini üstlenerek Arnavutluk isyanının bastırılmasında rol oynadı.
13 Eylül 1911 İstanbul’da genelkurmaylık görevine getirildi.
27 Kasım 1911 Binbaşı oldu.
18 Aralık 1911 Trablusgarp’da Şark Gönüllüleri komutanlığı yaptı.
9 Ocak 1912 Trablusgarp’da Tobruk Savaşı’nın lideri oldu.
27 Ekim 1913 Sofya’ya askeri ateşe katıldı.
1 Mart 1914 Yarbay oldu.
Şubat 1915 Tekirdağ’da 19. Tümen’nin kurucusu oldu.
25 Nisan 1915 ANZAK askerlerini Arıburnun’da durmalarını sağladı.
1 Haziran 1915 Albay oldu.
10 Ağustos 1915 Anafartalar Grubu komutanı olarak İngiliz ve Anzak birliklerinin üstesinden geldi.
14 Ocak 1916 Edirne’de 16. Kolordu komutanlığına getirildi.
1 Nisan 1916 tuğgeneral oldu.
5 Temmuz 1917 7. Ordu Komutanlığı’na getirildi.
Ekim 1917 7. Ordu Komutanlığı’nı bırakarak İstanbul’a dönüş yaptı.
31 Ekim 1918 Yıldırım Orduları Grubu komutanlığına getirildi.

Hakkında