Osman Zeki Üngör Hayatı

Osman Zeki Üngör kimdir, Osman Zeki Üngör kısa bilgi

İstiklal Marşı’nın bestecisi, ünlü müzisyen olan Osman Zeki Üngör 1880 yılında İstanbul Üsküdar’da dünyaya gelmiştir. Dedesi Şekerci Hacı Bekirzade Miralay Santri Hilmi Bey, babası ise Hüseyin Bey’dir. Belli başlı en önemli Türk müzisyenlerindendir. Mehmet Akif Ersoy’un kaleme aldığı İstiklal Marşı’nı besteleyen ve Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasının ilk şefidir. Aynı zamanda birçok popüler bestecilerin keman konçertolarını Türkiye’de çalan ilk Türk kemancıdır.

1891’de henüz daha 11 yaşında Muzıkayı Hümayun’a dahil olmuştur. Burada II. Abdülhamid onu fark etmiş ve konser kemancısı olarak eğitmiştir. Kemancı Vondra Bey’den keman dersi, d’Aranda Paşa’dan da müzik nazariyatı dersleri görmüştür. İlk Türk konser kemancısı olma şerefine ulaşmıştır. Operada baş kemancı görevine getirilmiş ve 1908’de binbaşı rütbesi ile Saray Orkestrası şefi rütbesini almıştır.  Saffet Atabinen’in orkestrayı yenileştirme çalışmalarına bizzat katkıda bulunmuştur.Saray mızıkasında yalnızca askeri marşlar ve fantezi parçalar çalıyordu. Bu sayede senfoni Avrupa standartlarında bir senfoni orkestrası konumunu kazanmıştır. İstanbul Erkek Lisesi’nde müzik dersi öğretmenliği yapmıştır. Muzıkayı Hümayun kumandanı Salih Bey’le aralarındaki münasebetin bozulmasıyla Saffet Bey’in koltuğu olan orkestra şefliği 1917 Üngör’ün olmuştur.

Birinci Dünya Savaşı nın yaşandığı 1917-1918 yıllarında Viyana, Dresden, Münih, Berlin, Budapeşte ve Sofya’da Kızılhaç gibi ülkelere yardım olsun diye birçok konser verdi. Türk Senfoni Orkestrasıyla beraber saray haricinde Union Française de halk konserleri verdi. Bu konser orkestranın halkın önüne ilk kez çıktığı konserdir. 11 Mart 1924’te orkestra ile beraber Ankara’ya gidip Yeni Sinema’da senfonili konser vermiştir. Yine buda, bir ilktir. Ardından orkestra Risalet-i Cumhur Musiki Heyetini temsil ederek Cumhurbaşkanlığına bağlanmıştır.

27 Nisan 1924’de Ankara’da ikamet etmeye başlamıştır. Ankara’da kurulan Musiki Muallim Mektebi’nin müdürlüğü görevini üstlenmiştir . Halen günümüzde de görevini sürdüren konservatuar binasını ve konser salonunu yaptırandır. Bu sayede Musiki Muallim Mektebi konservatuvarının temellerini atmıştır. Bu konuda oldukça yetenekli gençleri biraraya toplayarak Avrupa’da eğitim almalarına yardımcı oalacak  kanunun çıkarılmasında ön ayak olmuştur. 1934 yılında istirahate çekilmiştir. Yerine orkestra şefi konumuna Ahmet Adnan Saygun, Musiki Muallim Mektebi müdürü görevine yerine bakması için ise Salahaddin Bey getirmiştir. İstirahate çekilmesiyle birlikte  İstanbul’a dönüş yapmıştır. Oğlu Ekrem Zeki’yi ardından gitmesi amacıyla kemancı ve müzik öğretmeni olarak yetiştirdi. 28 Şubat 1958’de İstanbul’da hayatına veda etmiştir.Mehmet Akif Ersoy’un ardından kabri başında bando eşliğinde İstiklal Marşı çalınan ikinci kişidir.

Hakkında Kısa Bilgi Aktardık. Yorumlarınızı Bekliyoruz.