Kunut Duaları Niçin Okunur

Kunut Duaları Ne İçin Okunur, Kunut Duaları Neden Okunur

Peygamber Efendimiz’in (as) farklı zamanlarda ve namazlarda kunut dualarını okuduğu bilgileri vardır. Ancak kunut duasının okunma yerleri mezhepten mezhebe değişiklik göstermiştir. Örneğin; Hanefilere göre Kunut, farz namazlarda bir süre için okunmuş ancak bir müddet sonra kaldırılmıştır.

Kunut duaları Vitir Vacip namazında okunur. Fakat bir sıkıntı yaşandığından, bela, musibet olduğu zamanlarda sabah namazının farzında da okunur. İmam Şafi ve İmam Malik’in düşüncelerine bakılarak sabah namazının farzında rüku ile secde arasında kıyam durumunda iken kunut duası okunur. Bu durum Maliki’ler de müstehab Şafi’ler de ise sünnettir.