Cemo Kitap Özeti Kısa (Kemal Bilbaşar)

Cemo romanı hikayesi kitap özeti, Cemo özeti kısa

Kemal Bilbaşar – Cemo

Romanda Doğu Anadolu’da­ki etnik ve siyasi yaşam, kadın sorunları destansı bir dille anlatılır. Cemo, değir­menci Cano’nun bir erkek gibi yetiştirdiği çok güzel kızı­dır. Birçok erkek onu ister ama Cemo hiçbi­rine varmaz. Bunlardan biri de Sorikoğlu adlı zengindir. Kızı kaçırmaya çalışmış ama ba­şaramamıştır. Memo, şah kızı Senem’e âşık olur ama babası onu başkasıyla evlendirir. Küsen Memo, bir gün Cemo’yla karşılaşır ve âşık olur. Cemo da onu ister. Evlenirler. Ama buna Sorikoğlu çok içerler.

Köyü eski ağasından satın alır. Amacı bu insanlara zul­metmektir. Cano, damadından yardım ister. Memo ve diğerleri Sorikoğlu’na direnirler. Sorikoğlu Memo’yu vurdurur. Memo yara­lı kurtulur. Senem dul kalmıştır, onu kuma olarak alır ve kızın oymağının beyi olur. Sorikoğlu hamile Cemo’yu tekmelemiş, ço­cuğunun düşmesine neden olmuştur. Memo Sorikoğlu’nu öldürür, Cano ve Cemo’yu ala­rak bey olduğu Dersim’e doğru yola çıkar.

cemo

Kemal Bilbaşar Cemo Kitap Özeti Hakkında