Mantarlar Fotosentez ve Solunum Yaparlar mı

Mantarlar fotosentez yapar mı

Klorofil taşıyan canlılar güneş enerjisini kullanarak organik bileşikleri üretirler bu olaya fotosentez olayı denir. Bitkiler fotosentez yapan canlılardır. Güneş enerjisini dönüştürerek organik maddelerin sentezini yaparlar. Fotosentez olayı öncelikle bitkilerin yapraklarında meydana gelmektedir. Mantarlar ise hem klorofil taşımazlar hem de yaprakları yoktur bu nedenle mantarlar fotosentez yapamazlar.

Mantarlar ve diğer bakteriler oksijensiz solunum yaparlar.

Oksijenli solunum ile besin moleküllerinin oksijenleri açığa çıkarılır. İnsanlar, hayvanlar, bitkiler ve mantarların bir kısmı oksijenli olarak solunum yapmaktadırlar. Doğada yaşayan canlıların bir çoğu oksijenli solunum ile hayatlarını devam etmektedir.

Mantarların da bir kısmı oksijenli solunum yaparken büyük bir kısmı oksijensiz solunum yapmaktadır.