Bozkırdaki Çekirdek Kitap Özeti Kısa (Kemal Tahir)

Bozkırdaki Çekirdek romanı hikayesi kitap özeti, Bozkırdaki Çekirdek özeti kısa

Kemal Tahir – Bozkırdaki Çekirdek

Eser, Kemal Tahir’in “Köy Enstitüleri” olgusuna eleşti­rel bir bakışıdır. Roman, bu okulların açılış sebeplerini ve başarısız olma gerekçelerini sorgular. Halim Akın; Çankırı, Kastamonu, Çorum topraklarının birleştiği yerde kurulacak Dumanlıboğaz Köy Enstitü­sü için Kurucu paiMüdür olarak görevlendirilir. Enstitücüler, çevreden topladıkları yirmi iki çocuk ile işe başlarlar.

Ancak gerek öğret­menlerin köylülerle olumlu ilişkiler kuramamaları ve gerekse okuldaki uygulamaların halkın sosyo ekonomik yapısına ters düşmesi yüzünden zaman zaman çatışmalar çıkar. Bu çatışmalar özellikle köyün zengini Zeynel Ağa ve esrar satan Kara Derviş’le olur. Kara Derviş, Enstitücülerin su borularını kendi es­rar tarlasından geçtiği için tahrip eder. Çatış­ma büyür. Şirinköy’ün eğitmenine iftira edile­rek hapsedilir, Enstitücüler onu kurtarır. Kara Derviş, öğretmenlerden Emine’yi kaçırır. Kurtarmaya gelenlerden Eğitmen Murat’ı vu­rur. Emine de Kara Derviş’i baltayla öldürür.

bozkirdakicekirdek

Kemal Tahir Bozkırdaki Çekirdek Kitap Özeti Hakkında