Hanefi Mezhebi Hakkında Kısa Bilgi

Hanefi mezhebi kısaca bilgi

İslam dini kapsamında Maliki, Hanbeli, Şafii ve Hanefi olmak üzere dört tane mezhep bulunmaktadır ve bu dört mezhepten bir tanesi de dediğimiz gibi hanefi mezhebidir. Hanefi mezhebi Ebu Hanefe Hazretlerinin doğması ile kendini göstermeye başlamıştır. Ebu Hanefe, çocuk yaşlarından itibaren dini derslerde eğitim almıştır sonrasında onu yetiştiren hocanın vefat etmesiyle birlikte Ebu Hanefe Küfe’nin ders hocası olarak çalışmaya başlamıştır. Hoca olduktan sonra ise insanlara vaaz vererek bir çok insana din konusunda bilgi vermiştir.

Devlet makamında çalışmak üzere Ebu Hanefe’ye iş teklifi gelmiştir anca o bu teklifi kabul etmedi. Müslümanların en yaygın olarak kabul ettiği mezhep Hanefi mezhebi olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti devleti Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından da Hanefi mezhebi ana mezhep olarak kabul görmüştür.

Hanefi Mezhebi Hakkında Bilgi