Kader Nedir

Geniş anlamda kader nedir, kader ne demek kısaca bilgi

Kader; Allah’ın bütün olayların önceden ve değişmeyecek biçimde düzenlemesidir. İnsanlar kaderi zamanı gelince öğrenirler. Kaderi yazan ve bir tek bilen Allah’tır.

“Hiç şüphesiz, Biz herşeyi kader ile yarattık” ayetiyle de anlatılmıştır ki ”dünyadaki her varlığın bir kaderi vardır”. (Kamer Suresi, 49) Tüm canlı ve cansız varlıkların Allah’ın belirlediği bir kaderi yazılmıştır.

İnsanın yaşadığı tüm şeyler kaderiyle bağlantılıdır ve bunlar hiçbir suretle değişmez. Hayattaki hiçbir şey tesadüfen meydana gelmez. Hiçbir ölüm hiç bir hastalık hiçbir iyilik hiçbir kötülük nedensiz değildir. Bunların hepsini Allah kişi doğmadan belirlemiştir.

Allah, “Gaybın anahtarları O’nun katındadır, O’ndan başka hiç kimse gaybı bilmez. Karada ve denizde olanların tümünü O bilir, O bilmeksizin bir yaprak dahi düşmez; yerin karanlıklarındaki bir tane, yaş ve kuru dışta olmamak üzere hepsi (ve herşey) apaçık bir kitaptadır.” (En’am Suresi, 59) ayetinde, evrende vuku bulan herşer kaderin bir sonucudur kastedilmektedir.

“Yeryüzünde olan ve sizin nefislerinizde meydana gelen herhangi bir musibet yoktur ki, Biz onu yaratmadan önce, bir kitapta (yazılı) olmasın. Şüphesiz bu, Allah’a göre pek kolaydır.” (Hadid Suresi, 22) kaderle ilgili bir ayettir.

Dünyadaki her varlığın kaderini sonsuz kudret sahibi Allah belirler. Allah’ın yarattığı yazdığı her şey noksansız bir düzen içinde olur.

Yalnız bazı kişiler tarafından kader idrak edilememiştir. Nitekim bir olumsuz durumla karşılaştıklarında hemen bir başkasının yüzünden olduğu düşünülür. Ancak bilmelidirler ki her şerde bir hayır vardır. Bu gibi durumlarda başlarına gelene aksilik derler ancak her aksilikte de bir hayır ve hikmet  bulunur. Hatta bazen üzüldükleri ve aksilik diye nitelendirdikleri olaylar öyle bir yönde değişir ki, kişi varmış bunda da bir hayır der. Ancak insanlar bunu olayın başında da demeliler üzülmek yerine tevekkül etmeliler.

Konusunda