Anadolu’nun Yerleşmeye Uygun Bir Yer Olmasına Etki Eden Faktörler

Anadolu’nun yerleşmeye uygun bir yer olmasına etki eden faktörler nelerdir?

Anadolu’nun yerleşim yeri olarak kullanılmasının önemli nedenleri nelerdir?

  • İkliminin elverişli olması
  • Toraklarının oldukça verimli olması
  • Su alanlarının geniş olması
  • 3 tarafının denizlerle çevrili olması
  • Ovalarının çok ve çeşitli olması
  • Ticaret alanlarının tam ortasında yer alması
  • Stratejik bakımdan en uygun konumda bulunmasıdır.

Konu