Fiziksel Tortul Kayaçlar Nasıl Bir Yapıya Sahiptir

Fiziksel tortul kayaçlar nasıl oluşur konusunda

Fiziksel tortul kayaçlar adından da anlaşılacağı gibi fiziksel olaylar sonucunda oluşan tortul kayaçlardır ve bu kayaçlarda kimyasal bir olay olmamaktadır.

Bir çok tortul kayaç dış etmenlerin yeryüzünde etkisiyle oluşan unsurlar göl ve vadi tabanlarında birikir ve tortulaşır. Bu olaya genel olarak tortulaşma adı verilir. Bu yapılar önce gevşek bir yapıdadır sonrasında ilerleyen zamanlarda ise baskı yapan unsurların etkisiyle baskı ve basınç görür böylece sıkılaşır ve bütünleşerek sertleşir.