Toplumun Uluslaşmasında Bireysel Bilincin Rolü

Etkinlik: “Toplumun uluslaşmasında bireysel bilincin rolü” hakkında araştırma yapınız .

Modern toplumlarda yetişmiş bireylerden, farklı kültürlere sahip insanlarla etkileşim içerisinde olmaları ve bu etkileşimlerinde olumlu davranışlar sergilemeleri beklenmektedir. Bundan dolayı, gelişmiş ülkeler eğitimle ilgili sorunlarına çözmek için çalışırken, karma kültürlere de değinmektedirler. Çok kültürlü eğitimde, öğrencilere farklı kültürleri tanıtmanın en önemli yolu bu kültürleri ortamında incelemektir.

Bu amaç doğrultusunda eğitimciler, öğrencilere, kendi kültürleri dışında farklı kültürlere sahip bireylerin değerlerine saygı duymalarını, onlara ön yargılarını yaklaşmamalarını ve farklılıkların kötü bir durum olmanın aksine dünyayı zenginleştiren bir unsur olduğunu aşılamalılar.