TEOG 8. Sınıf Merkezi Ortak Sınav Tarihleri 2014 2015 MEB

SBS’nin yerine getirilen yeni sistem TEOG merkezi ortak sınavlar ne zaman yapılacak. 8. Sınıf TEOG merkezi ortak sınav tarihleri açıklandı. Buna göre öğrencilerin ortak sınavları şu şekilde:

Milli Eğitim bakanlığı tarafından kabul edilen  Ortaöğretime Geçiş Ortak Sınavlarını anlatan kılavuza bakılarak, 8. sınıf öğrencilerinin tabii tutulacağı birinci dönem ortak sınavı 26-27 Kasım 2014, ikinci dönem ortak sınavı ise 27-28 Nisan 2015’te gerçekleşecek.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yeni çalışmalarına göre 8. sınıflar görülen Türkçe, matematik, fen ve teknoloji, din kültürü ve ahlak bilgisi, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, yabancı dil derslerinden sınava tabii tutulacaklar. Bu derslerden dönemde, iki yazılı oluyorlarsa sınavların birincisi, üç yazılı yapılan derslerin ikincisi sınavı ortak sınav kapsamına girer.

2014-teog-tercih-sonuclari-meb-sayfasi-95541

Bakanlık sınavlara ilişkin şartlara resmi web adresinde ”2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Ortaöğretime Geçiş Ortak Sınavları e- Kılavuzu”nda yayımladı.

Kılavuzdaki açıklamalara bakılarak, ortak sınavlarda elde edilen puanlar dahilinde yıl sonu başarı puanı hesaplanacak.

Her dönem öğrencilerin tabii tutulacağı ortak sınavlarda Türkçe, matematik, fen ve teknoloji derslerinden alınan puanlar dört ile , T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, yabancı dil ve din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinden alınacak puanlar ikiyle çarpılacak ve ağırlıklandırılmış puanlar hesaplanacak. Puanlama 700 puan üzerinden değerlendirilecek.

Sınav günü ders işlenmeyecek

Ortaöğretime yerleştirmek için gerekli puanların hesaplanması işleminde öğrencilerin, 6, 7 ve 8’inci sınıfta elde etmiş oldukları yıl sonu başarı puanlarıyla 8’inci sınıfta girdiği sınavlardan hesaplanan ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı toplanacak, ve çıkan sonuç ikiye bölünmek suretiyle merkezi sistemle öğrenci alan ortaöğretim kurumlarına yerleştirme puanı belirlenecek. Puanlama 500 puan üzerinden değerlendirilecek.

Ortak sınavlar, tüm yurtta, yurt dışında, KKTC ve Bakanlığa ait okulların bulunduğu, sınav yapılması için elverişli yerlerde Türkiye saatiyle 09.00, 10.30 ve 12.00’te başlayacak ve tüm okullarda aynı anda yapılacaktır.

Ortak sınavlar, iki gün sürecek. Öğrenciler her gün üç sınava girecek. Toplamda sınav altı oturumdan oluşacak. Sınavın gerçekleştiği günlerde okullarda ders işlenmeyecek. Öğrenciler beklenmedik haller ve önemli mazeretleri haricinde kendi okullarında, ve daha önceden belirlenen sınıflarda sınava girecek.

KKTC ve yurt dışında, MEB’e bağlı olmayan okullar dışında, ortak sınavlar ile ilgili tüm uygulamalar e-Okul sisteminden yapılacaktır. Öğrenci bir sorun veya sıkıntı yaşamaması amacıyla e-Okul sisteminde kayıtlı ve bilgilerinin daima yenilenmesi gerekmektedir.

Mazeret sınavı girme isteği e-postayla gönderilecektir

Ortak sınavlarda tüm derslerin sınavları test şeklinde ve 20 sorudan meydana gelicektir. Yanlışlar doğruları etkilemeyecek. Ortak sınavlarda A ve B diye iki kitapçık bulunacak. Sınav süresi tüm derslerde 40 dakikayla sınırlı tutulacak.

Yurt dışında bakanlığa tabii olmayan okullar dışında, ortak sınavlara giremeyen öğrencilerin bilgileri okul müdürlüğü tarafından sınav gününün sona ermesiyle  e-okul sistemine girilecek. Ortak sınavlara girmemiş  diğer öğrenciler, mazeretini anlatan belgeleri ile mazeret sınavına girme isteklerini ”ortaksinav@meb.gov.tr” e-posta adresine, ortak sınavların tamamlanmasına kadar göndermek zorundalar.

Ortak sınavlara giremeyen öğrenciler, ”ilköğretim kurumları yönetmeliği 38. maddesi”ndeki yazılanlar dahilinde haklarında karar verme mercii okul müdürlüğüdür. Karar o gün içinde il/ilçe milli eğitim müdürlüklerine bildirilecek. Mazereti okul müdürlüğü tarafından kabul görülen öğrenciler, Bakanlık tarafından belirlenen tarih ve merkezlerde mazeret sınavına girebilecekler.

Mazereti olmadığı halde ortak sınavlara girmeyen, öğrenciler sınava girmemiş sayılacak ve o sınava ait puanı değerlendirilmeyecek fakat ortaöğretime yerleştirmeye esas puan hesaplamalarında sınav sayısı tam kabul edilecek.

Sınav tarihleri şöyledir;

Ortaokul 8. sınıf birinci dönem ortak sınavı 26-27 Kasım 2014’te,  gerçekleştirilecek. Sınav sonuçları ocak ayında öğrencilere bildirilecek.

İkinci dönem sınavları ise 27-28 Nisan 2015’te, gerçekleştirilecek. Sınav sonuçları ise haziran ayında öğrencilere bildirilecek.

İlk gün Türkçe, matematik ve din kültürü ve ahlak bilgisi sınavları yapılacaktır

Öğrenciler ortak sınavların birinci günü girecekleri sınavlar şunlardır; saat 9.00’da Türkçe, saat 10.30’da matematik, saat 12.00’de din kültürü ve ahlak bilgisi sınavlarına girecekler.

İkinci gün yapılacak ortak sınavlar ise şunlardır;  saat 9.00’da fen ve teknoloji, saat 10.30’da T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, saat 12.00’de yabancı dil sınavları gerçekleştirilecek. Tüm bu sınavların süreleri 40’ar dakika şeklindedir.

Öğretmenler, sınavlarda kendi okulların haricinde başka okullarda görev alacaklar.

Aynı zamanda 8. Sınıfta Parasız yatılılık ve bursluluk hakkından faydalanmayı arzu eden öğrenciler ek olarak PYBS’ye tabii tutulmayacak, ortaöğretime yerleştirmeye esas puanı ile bu hakkı kazanıp kazanmadığı belli olacaktır.

Sınava giriş taşınması gereken şartlar;

Sınava girecek öğrnciler ; ”2014-2015 eğitim ve öğretim senesinde örgün ortaokulların 8. sınıfında bulunmak , örgün ortaöğretim kurumlarına kayıt ve devamda belirlenen yaşı geçmemek ve açık öğretim ortaokulunun 8. sınıfında eğitim almak, bu eğitim öğretim yılında yurt dışında bakanlığa bağlı okulların 8. sınıfında öğrenim görmek, yurt dışında öğrenim gördükleri sınıfın Türkiye’deki okulların 8. sınıfına denk olması, KKTC’de eğitim alan öğrenciler, Türkiye’deki 8. sınıfa eş okullarda öğrenim görmektir.” şartlarını taşımalıdır.

Teog sınav tarihleri, 8. Sınıf Merkezi Ortak Sınav Tarihleri Hakkında