Sebep Sonuç İlişkisi Nedir Örnekler

Cümlede anlam konusunda karşınıza çıkan sebep sonuç ilişkisi nedir, sebep sonuç örnekleri cümleleri

Sebep sonuç anlamı içeren cümlelerde bir eylem ve bu eylemin neden yapıldığı anlatılır. Bir cümlede anlatılan eylemlerden birinin sebep, diğerinin sonuç oluşturacak şekilde kurulan cümlelerdir. Bu türe ait cümlelerin oluşumu sıkça  “için, -den, -diğinden, ile” gibi edatlarla belirtilir.

Sebep-sonuç ilişkisi bulunan cümlelere örnek olarak şunlar verilebilir;

Çarşıya bugün çıkamadım, çünkü misafirim geldi.
Fazla ses başımı ağrıttığından sesi kıstım.
Senin yüzünden kıza kötü davrandım.
Ayşe gelmediği için işler yarım kaldı.
Planı olduğu için bugün gelemedi.
Bu işte dikiş tutturamadığından kepenk kapattı.

Sebep sonuç cümlelerine örnekler vererek sebep sonuç ilişkisi nedir bilgi verdik.