Karma Felsefesi, Karma İnancı Nedir

Karma inancı nedir, karma felsefesi nedir

Karma felsefesi, Hinduizm, Budizm ve Caynizme benzeyen batıl Doğu dinlerinde önemli olan bir inançtır. Sanskritçeden gelen Karma kelimesi, hareket, fiil anlamını taşır. Hint dinlerinde ise bu akım, sebep-sonuç kanunudur. Karma inancını benimseyenler, ”bir kimsenin geçmişte yaptıkları, gelecekte karşısına çıkacaktır” düşüncesine sahiptir. İyilikleri iyilik, kötülükleri kötülük getirecektir. İnsan bugün ne yaşıyor ise geçmişinden kaynaklıdır.

Karma inancında anlatılan geçmiş; kişinin önceki hayatı, gelecek ise; ölümünün ardından yaşayacağı hayatıdır. Karma akımı, insanın vefatının ardından başka bir kimsenin vücudunda dünyaya geri geleceğini ve bu sonsuzlukta sürüp gideceğine inanırlar. Bu inanca reenkarnasyon denir. Bu nedenle vefatının ardından tekrar başka bir bedende sürecek yaşamındaki başarılarının ve yaşayacaklarının bir önceki yaşamında gösterdiği davranışları ve ahlakıyla ilişkili olduğuna inanırlar.

Geçmişte iyi bir insan olan kişiler bu hayatında zenginlik ve başarılarla mükafatlandırılacağına inanılır. Şimdiki hayatında fakir, sakat kişilerin geçmişteki hata ve kötülüklerinden kaynaklandığı düşünülür. Bu inançta kişinin bir sonraki hayatında insan olarak doğması şart değildir, bir bitki veya hayvan olarak da dönebileceklerine inanırlar.

Karma Felsefe Hakkında