İslamda Kaç Çeşit Mezhep Vardır

İslamiyette kaç çeşit mezhep vardır

Mezhep; bir dinin benimsenen metotlarının farklılığı nedeniyle her bir görüşün oluşturduğu gruplardan biridir.

İslamda 3 tip mezhep vardır. Siyasi, itikadi ve fıkhi mezhepler olarak bilinir. Dinimizde 4 mezhep’e inanılır.Bunlar;

Hanefi mezhebi; İmam Ebu Hanife’nin önderlik yaptığı mezheptir.

Şafii mezhebi; İmam Şafii’nin önderlik yaptığı mezheptir.

Maliki mezhebi; İmam-ı Malik’nin önderliğini yaptığı mezheptir.

Hanbeli mezhebi; İmam Ahmed İbni Hanbel’nin  önderliğini yaptığı mezheptir.

Saydığımız 4 hak mezhep arasında uygulama ve ibadetlerde değişiklikler görülmektedir.

Sünni İtikat Mezhepleri Hangileridir?


İtikadi bakımdan Sünni mezhepler iki tanedir. Bunlar;

Maturidi Mezhebi; İmam Maturidi’nin öncülük yaptığı mezheptir.

Eş’ari Mezhebi; İmam Eş’ari’nin öncülüğü sayesinde oluşmuştur.

Bu saydığımız iki mezhep esasında aynıdır. Fakat 40 tane ince konuda hem fikir olamamışlardır. Temelde aynı olan bu iki mezhep sadece ayrıntıda ufak farklılık gösterirler.

Mezhep karşıtı kişiler şu ayeti kendilerine sebep göstererek herhangi bir mezhebe dahil olmaktan kaçınmıştırlar. Bahsi geçen ayet şudur ki; Kendilerine apaçık deliller geldikten sonra bölünen ve ihtilafa düşenler gibi olmayın. İşte onlara büyük bir azap vardır.

Aslında ayetin Yahudi ve Hristiyanların o zamanki durumunu esas almıştır. Ancak bundan habersiz kimseler durumu  çarpıtır, bir de ayete yanlış sebeplendirmek gibi bir duruma girerler.

Mezhep Çeşitleri Hakkında Yorumlarınızı Aşağıdan Hemen yazabilirsiniz.