Haritanın Kullanım Alanları Maddeler Halinde

Haritanın kullanım alanlarını maddeler halinde yazınız

Haritalar nelerde kullanılır, hangi alanlarda kullanılır sırayla madde madde yazalım.

– Ulaşım sektöründe sıkça haritalardan faydalanılır.
– Yön bulmak ve konumumuzu anlamak amacıyla kullanırız.
– Demiryolu, karayolu ve köprü inşaatlarında bir yerden bir yerde gitmek için  en uygun ve en kısa yolu bulma amaçlı kullanılır.
– Coğrafi şartları, yeryüzü şekillerini ve  su yollarını bu özelliğe sahip haritalardan öğreniriz.
– Meteorolojide haritalardan faydalanılır.
– Askeri , saldırı, savunma ve güvenlik alanlarında stratejiler belirlemek amacıyla kullanılır.
– Arazi kullanımı, tarım, orman, mera kullanım alanlarında yer tespit etmek kimi zaman satış yapmak amacıyla kullanılır.
– Yerleşim birimleri, nüfus, göç, kirlilik, kentin imar planının çıkarılması, gibi kentsel planlamada kullanılır.
– Arazi davalarına dayalı hukuki işlemlerde, tapu ve kadasto gibi işlemler için  kullanılır.
– Topografya, kartografya, uzaktan algılama, jeodezi, fotogrametri, jeoloji, arkeoloji, coğrafya gibi bölümlerin konularında  sık sık haritalardan faydalanılır.

Konularına Göre Harita Çeşitleri

1. Topoğrafya Haritaları; Askeri alanlarda ve kadastro işlerinde kullanılan büyük ölçekli haritalara denir. Bu haritalardan; uzunluk, alan, eğim ve ölçek hesaplamalarında bolca faydalanılır.
2. Fiziki Haritalar; Bu tip haritalar; yeryüzü şekillerini, kabartı ve çukurluklarını belirten büyük ya da orta ölçekli haritalardır. Bu haritalarda eş derinlik ve eş yükselti eğrileri fark edilmesi amacıyla çeşitli renklerle boyanır. Coğrafi şartları bu tip haritalardan öğrenebilirsiniz.
3. Siyasi ve İdari Haritalar; Bu tip haritalar bir ülkenin yerleşim yerlerini, idari bölümlerini belirtir. Uzunluk ve alan hesaplamalarında da bu haritalardan faydalanılır.
4. Duvar ve Atlas Haritaları; Bu tip haritalar eğitim kurumlarında eğitim ve öğretim amacıyla kullanılır.
5. Araziden Yararlanma Haritaları: Bu tip haritalar, arazinin niçin kullanıldığını, çayır ve mera alanlarını, kayalık ve bataklık alanlarını, ekili dikili alanları belirtir.
6. Ekonomi Haritaları; Bu tip haritalar endüstri kuruluşlarını sayısını, bölgelere göre dağılışı, istihdam sayılarını belirtir.
7. Hidrografya Haritaları; Bu tip haritalar göller, akarsular, yeraltı sularının konumlarını gösterir.
8. İzoterm Haritaları; Bu tip haritalar, bir yerdeki sıcaklık dağılışını gösterir.
9. Nüfus Haritaları; Nüfusun bölgelere gör dağılışını gösteren haritalardır.

Haritaların Kullanım Alanları Hakkında