Elektromanyetik Dalga Nedir

Elektromanyetik dalga nedir kısaca hakkında bilgi, Elektromanyetik dalgalar nasıl oluşur

Elektromanyetik dalgalar; beraber değişen ve birbirine paralel durumda olan dik düzlemdeki elektrik ve manyetik alanları sayesinde meydana gelir. Uzayda farklılaşan elektrik alanlar manyetik alanları beraberinde getirir. Bu farklılık sinüs fonksiyonu şeklinde bir eğri biçimindedir. Bir alanda elektrik alanı değiştirmek amacıyla  yüklü cisimleri ivmeli hareket ettirmek zorundayız. bu nedenle ivmeli hareket eden yükler etrafa elektromanyetik dalga gönderir.

Maxwell Denklemleri

James Clerk Maxwell elektromanyetik dalgaları matematik sayesinde araştırmak amacıyla birkaç fiziksel büyüklükler kullanmıştır. Bu adı geçen büyüklükler manyetik dolanım, elektriksel dolanım, manyetik akı, elektriksel akı’dır. Bu büyüklüklerden bazılarını bilirsiniz, bilinmeyen bir kaç tanesinin tanımı şöyledir;

Manyetik Dolanım (DB); Düz telden geçen akım yada değişken bir elektrik alan çevresinde birim kuzey kutbunun bir tur dönmesi amacıyla meydana gelen manyetik alana karşı yapılan işe denir.

Elektriksel Dolanım (DE); Değişken manyetik alan çevresinde birim yükü bir tur döndürmek amacıyla elektrik alana karşı yapılan işe denir.

Elektromanyetik dalga