Avrupa Hun Devletinin Avrupa’nın Siyasal Yapısına Etkileri

Avrupa Hun Devleti, Avrupa’nın siyasal yapısına hangi etkileri yapmıştır?

Kavimler Göçü’nün Avrupa’ya etkileri ne olmuştur?

*Batıya doğru yol alan kavimlerin, topraklarına ulaşmasını engelleyen Roma İmparatorluğu, 395 yılında Batı ve Doğu Roma İmparatorluğu olarak iki farklı bölgeye ayrıldı. 476 senesinde Batı Roma İmparatorluğu yerle bir oldu.
*Avrupa uzun süren bir kaos yaşadı ve çeşitli kavimlerinde ülkelerine karışmasıyla Avrupa’nın etnik yapısı değişme gösterdi.
*Roma İmparatorluğu’nun ikiye bölünmesiyle yaşanan siyasi bölünmeler sonucu, günümüzde halen varlığını sürdüren Avrupa devletlerinin bazılarını varlığını ispatladı. Alanlar, Vandallar ve Vizigotlar, İspanya’da yerli halkın içine girdiler. İspanyolların kökenleri kesinlik kazandı. Angıllar ve Saksonlar, Britanya adalarına göç ettiler. Buradaki yerlilerin içine girerek İngilizleri oluşturdular. Kavimler Göçü sonrasında Batı Roma’ya göç eden bir çok kavim, Roma’nın düzenini alt üst ederek Batı Roma İmparatorluğu’nun yerle bir edilmesine sebep oldu. Daha sonra orada birçok Germen devletinin temelleri atıldı. Bu devletler arasında en önem arz eden ise Frank devleti’dir.
*Avrupa’daki hiç bitmeyen savaş ve işgaller, krallıkların egemenliklerini kaybetmelerine ve feodalite rejiminin geçerli olmasına alt yapı oluşturdu.