Atatürk Devrimleri Nelerdir

Mustafa Kemal Atatürk’ün devrimleri ve açıklaması anlamı, Atatürk devrimleri kısaca nelerdir maddeler halinde …

Atatürk’ün imza attığı Devrimler ve sırasıyla tarihleri:

*1 Kasım 1922; Saltanatın kaldırılması
*29 Ekim 1923; Cumhuriyetin ilan edilmesi
*3 Mart 1924; Halifeliğin kaldırılması
*17 Şubat 1926; Medeni Kanun’un kabul edilmesi
*30 Kasım 1925; Tarikatların kaldırılması, tekke ve zaviyelerin kapatılması
*1928-1937; Laikliğin kabul edilmesi
*1930-1933 ve 1934; Kadınlara birtakım haklarının verilmesi
*25 Kasım 1925; Şapka ve kıyafet kanununun kabul edilmesi
*1925 ve 1931; Takvim, saat ve ölçülerde farklılıklara gidilmesi
*21 Haziran 1934; Soyadı kanununun kabul edilmesi
*3 Mart 1924; Eğitim ve öğretim inkılabı
*1 Kasım 1928; Harf inkılabı
*12 Temmuz 1932; Dil inkılabı

Harf Devrimi;
Konuşulması ve öğrenimi zor Arap harflerinin kaldırıp artık Türk harflerinin kullanılmasını geçerli kılan kanundur. “Türk Harfleri” adıyla 1353 sayılı kanunla, 1 Kasım 1928’de hayata geçirildi. Latin Alfabesinin dilimize en yakın alfabe olduğunu benimseyerek bu alfabeye geçiş yapılmıştır. Alfabe yenilenmiş, ülkemizin her tarafında Millet Mektepleri kurularak vatandaşlara değişen harflerle okuma yazma öğretimi yapılmıştır.

Halifeliğin Kaldırılması;
Atatürk 1 Mart 1924 yılında halifeliğin kaldırılmasını isteyen ve meclisle fikirlerini paylaşan bir görüşme yaptı. Meclisteki herkes Atatürk’ün fikirlerini tasdikler yönde düşünüyordu. Ardından 3 Mart 1924’te TBMM halifelik kaldırılması için bir kanun hazırladı, bu sayede daha nice inkılapların yapılabilirliği sağlandı.

Saltanatın Kaldırılması
Osmanlı Devleti’nde ki saltanat anlayışı halkı sömüren bir hal almıştı. Halk bundan rahatsızdı. TBMM’nin kurulması döneminde bunun farkında olan Atatürk, meclisle görüşmüş ve 1 Kasım 1922 tarihinde yürürlüğe sokulan bir  kanunla Saltanat kaldırılmıştır.

Türkiye’nin Yeniden İdari Teşkilatlanması
Türkiye Devleti’nin yeni bir idari şekil alması istemiyle 1921 ve 1924 anayasalarında bu konuda sonuçlar çıkmıştır. 1923 senesinde Cumhuriyet ilanıyla Türkiye tamamen yeni bir idari yapıya sahip olmuştur.

Cumhuriyetin İlanı
29 Ekim 1923 senesinde cumhuriyetin kabulüyle egemenlik halkın eline geçmiştir. Cumhuriyet;  halkın kendini yönetecek kişileri kendi arzusuyla seçmesi için verilmiş bir haktır. Demokratik bir rejimdir. 1 Kasım 1922’de babadan oğula geçen saltanatlık rejimi tamamen ortadan kalkmıştır.

Şapka ve Kıyafet Devrimi
Atatürk , Türk toplumunun çağdaş medeniyet seviyesine ulaşması amacıyla giyim ve kuşamın moderleşmesi durumudur.

Soyadı Yasasının Kabulü
21 Haziran 1934 yılında her Türk vatandaşı kendi ailesine istediği bir soyadını verme hakkı tanınmasıdır.

Kadın Haklarının Tanınması
Atatürk, Türk kadınlarına gereken değeri vermiştir. Bu nedenle kadınlara ekonomik ve siyasi hayata girişin kapılarını açmıştır.

Takvim Saat ve Ölçülerde Değişiklik

Yurt içi ve yurt dışında yapmış olduğumuz ticari işlerde ortak bir birim kullanmak adına ölçülerimizi değiştirdik. Ağırlık ölçüsü diye kullandığımız okka yerine, kilo ve gram kullanılmaya başlandı. Uzunluk ölçüsü birimi diye kullandığımız  endaze yerine ise  metre ve santimetre gibi birimler kullanılmaya başlandı.

Medeni Kanunun Kabulü
17 Şubat 1926 kabul edilen bu kanun sosyal alanlarda eşitliği sağlamıştır. Bu kanun için İsviçre Medeni Kanun temsil alınmıştır. 17 Şubat 1926’da TBMM tarafından kabul edilmesiyle yürürlüğe girmiştir.

Eğitim ve Öğretim Devrimi
Atatürk, Türk toplumunun eğitim ve kültür seviyesini belli bir düzeyi çıkartmak ve okuma yazma oranını artırmak amacıyla bu alanlarda iyileştirmeler yapmıştır. Mahalle mektepleri ve medreselerin TBMM’nin 3 Mart 1924 yılında çıkardığı “Öğretimin Birleştirilmesi” kanunu ile artık eğitim vermelerine müsaade edilmemiştir.

Atatürk Devrimleri Hakkında