Akademisyene daha çok maaş

BİLİM, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, üniversitelerde teknoloji devrimi yaratacak strateji belgesi hazırladı.