Türk Tarih Kurumunun Faaliyetleri

Türk tarih kurumunun faaliyetleri nelerdir

Türk tarih kurumunun görevleri;

– Türk geçmişini ve Türk geçmişinin kaynağını araştırır, inceler ve Türk tarihi hakkında insanlara bilimsel araştırmalar ve bilimsel eserler sunar.

– Türklere ve Türkiye’ye ait tarihe dair kaynakları toplar, inceler, Türkçeye çevirir ve yayımlar.

– Türk tarihini aydınlatacak malzemeleri derler ve toplar, arşivleri kurar ve belgeleri toplayabilmek için gerekli çalışmaları yapar.

– Türk tarihi alanındaki yeni buluşları takip eder ve yayar. Kongreler ve sergiler düzenler.

– Milli varlığı devam ettirecek olan tarih sevgisini insanlara aşılamaya çalışır ve millet bilincini kökselleştirir.

– Orjinal tarih belgelerini muhafaza eder ve çoğaltarak insanlara ulaştırır.

– Yüksek kurulun Türk tarih kurumuna yüklediği sorumlulukları yerine getirir.

– Türk tarihi konusunda yabancı ülkelerle görüşmeler yapar ve yabancı Türk tarihi eserlerini günümüze uyarlayarak Türkçeye çevirir.