Şube Müdürlüğü İçin Gerekli Şartlar ve Hizmet Süresi

Şube müdürü sınavı şartları nelerdir 2014 2015, Şube müdürlüğü gereken şartlar nelerdir hizmet süresi en az ne kadar olmalı nasıl hesaplanır …

Şube Müdürü Olmak İçin Ne Kadar Hizmet Süresi Gerekli

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan görevde yükselme yönetmeliği 12 Ekim 2013 tarihinde Resmi Gazetede yayımlandı.

Yönetmeliğin 6. maddesinde; Şube müdürü, tesis müdürü ve basımevi müdürü  kadrolarına görevde yükselme kapsamında atanacaklar yazılı ve sözlü sınava tabii tutulacaktır. 6. maddenin 3. fıkrasında ise hizmet süresi için belirlenen ince ayrım şudur;

“2) Talim ve Terbiye Kurulu uzmanı, eğitim uzmanı,uzman, raportör, sivil savunma uzmanı veya sayman kadrolarında iki; okul müdürü görevinde iki; müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı görevlerinde ayrı ayrı veya toplamda üç; şef kadrosunda dört veya öğretmen kadrosunda beş ya da bu alt bentte sayılan kadrolarda toplam dört yıldan az olmamak üzere asaleten görev yapmış olmak.” şeklindedir.

mebBir tek bu maddeyi baz alan kişiler, öğretmenlikte 5 yıl hizmet vermiş kişilerin şube müdürlüğüne başvurulabilmesi hakkının olduğunu sanmışlar. Ancak, şube müdürlüğü kadrosu bir Genel İdare Hizmetleri kadrosu kapsamına girer. Genel İdare Hizmetleri kapsamında bulunan 1, 2, 3 ve 4. dereceli kadrolara  atama şeklinin nasıl olduğuna 657 sayılı Kanunun 68/B maddesinde yer verilmiştir. Bu madde ise bu konu şöyle geçer; MEB’deki 1. ve 2. derece şube  müdürlüğü için 10 yıl; 3 veya 4. dereceli şube müdürlüğü için ise en az 8 yıl  memur olma şartı vardır. Merak edilen konulardan biri olan MEB’de 5. derece şube müdürlüğü var mı sorusunun henüz yanıtına ulaşamadık. Ancak eğer böyle bir kademe mevcut ise de bu derece şube müdürlüğü için 8 yıldan da az hizmet şartı vardır.

Bu konuda dikkat edilmesi gereken bir detay vardır. Bu detay şöyledir; 1 ve 2. dereceler için 10; 3 ve 4. dereceler için 8 yıllık hizmet süresinin kapsamlarının ne olduğudur. Yani;
1- Kamudaki tüm konumlarda verilmiş hizmet sürelerin tamamı (Sözleşmeli, vekil, memur)
2- Askerlikte geçirilmiş sürelerin tamamı,
3- Yüksek öğrenim eğitiminin ardından özel sektörde verilen hizmet sürelerin dörtte üçü  bu değerlendirmeye dahil edilir.

Bu verilen örnekten hesaplamanın nasıl yapıldığını hakkında fikir edinebilirsiniz.

Örneğin; 5 yıl kamuda hizmet vermiş bir öğretmenin, kamu sektöründe ki hizmetinden evvel 4 yıl bir sürede dersanede eğitim vermiş ise bu kişi 5+ 4*3/4=8 yıl hizmet verdiği süresidir.

Şube Müdürlüğü Sınavı Şartlarında Hizmet Süresi ve MEB Şube Müdürlüğü  Sınavı İçin Gerekli Şartlar Hakkında