Alan Değişikliği Belirsizliği Sona Ersin

Bilindiği üzere Milli eğitim Bakanlığı 2014 Yılı Atama Takvimini mayıs ayında açıkladı. Ancak takvimde alan değişikliği ile ilgili bir bilgi ve açıklama bulunmamaktadır. Oysa Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin 44.maddesinin 2.bendinde “…alan değişikliği haziran ayında Bakanlıkça belirlenecek takvim çerçevesinde yapılır” ifadesi yer almasına rağmen Haziran ayında alan değişikliği ile ilgili herhangi bir takvim açıklanmamıştır. Zihinsel engelliler öğretmenliği için açılan kurslar da Temmuz ayında tamamlanmıştır. Geçmiş yıllarda alan değişikliği kılavuzlarındaki tutarsızlıklar yüzünden (il içi, il dışı ve özür atamaları ile yer değiştirenlerin alan değişikliğine başvurup başvuramayacakları ile ilgili belirsizlik) yan alandan,mezuniyetinden, yüksek lisans /doktora dan ve özel eğitimden alan değişikliği bekleyen öğretmenlerin bir çoğu yer değiştirme başvurusunda bulunmamıştır. Bu beklenti içinde olanlara yöneticilik görevini bırakmak isteyen ve bırakmak zorunda olan öğretmenleri de hesaba katacak olursak bu belirsizliği yaşayan öğretmen çokluğu yadsınamaz. Alan değişikliği bekleyen öğretmenler, alan değişikliği ile ilgili en ufak haberde bile heyecana kapılıp alan değişikliği beklentisi içindeyken MEB’in bu konuda resmi bir açıklama yapmaması bu beklentide olan öğretmenlere yaz tatilini tabiri caizse zehir etmiştir. Konu ile ilgili Türk Eğitim Sen Genel Başkanı İsmail KONCUK ve Eğitim Bir-Sen Genel Başkan Vekili Ahmet ÖZER, alan değişikliğinin büyük ihtimalle eylülde yapılacağı açıklamaları yapılsa da konu ile ilgili belirsizlik devam etmektedir. Alan değişikliği bekleyen öğretmenler konu ile ilgili Bimer’e, Meb Bilgi Edinme’ye,bakanlık yetkililerine elektronik ortamda taleplerini iletip; 147’yi, ikgm iletişim hattını defalarca aramalarına rağmen bakanlık yetkilileri konu ile ilgili bilgilendirici açıklamalarda ne yazık ki bulunamamışlardır. Sendikaların da özellikle de yetkili sendikanın bu konuda gerekli çabayı göstermediklerini görmek de biz öğretmenleri üzmektedir. Yaz tatilini alan değişikliğini bekleyerek, ilgili makamlara ulaşmaya çalışarak belirsizlik içinde geçirip yer değiştirme başvurularında bulunamayan alan değişikliği bekleyen öğretmenler, geleceklerini planlayamamanın da belirsizliği içindedirler. Alan değişikliği bekleyen öğretmenler olarak MEB’in yönetmelikte olan alan değişikliğini bir an önce gerçekleştirmelerini, biz eğitimcileri de konu ile ilgili resmi bir açıklama yapmalarını bekliyoruz.

ALAN DEĞİŞİKLİĞİ BEKLEYEN ÖĞRETMENLER