Öğretmen Atamaları TBMM’de / CANLI İZLE

Meclis görüşmelerini sitemizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

TBMM Genel Kurulu, TBMM Başkanı Cemil Çiçek’in olağanüstü toplantı çağrısı üzerine, bugün saat 14.00’te toplanacak. Bilindiği gibi torba yasa onayından sonra hak edilecek olan 35 Bin ek atama ile toplamda 40 bin öğretmen ataması yapılması için görüşülecek olan torba tasarının tüm detaylarını siz değerli okuyucularımıza aktarmaya devam edeceğiz.

Meclis görüşmelerini sitemizden canlı olarak takip edebilirsiniz.


Koncuk: 40 bin öğretmen ataması acil

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, “40 bin öğretmen atamasına ait kanun maddesinin durumun acil olmasına istinaden torba yasadan çıkarılarak, ayrı bir kanun olarak öncelikli onaylanabileceğini” belirtti.

Koncuk, yaptığı yazılı açıklamada, TBMM’nin Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrasında tatile girmesinin atama umudu içindeki öğretmenleri kaygılandırdığını ifade etti.

Hükümetin ve Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) bu kaygıyı giderecek tedbirleri alması gerektiğini belirten Koncuk, şunları kaydetti:

“MEB en hızlı şekilde branşlara göre kontenjanları açıklamalıdır. Kanun, çıkması muhtemel 9-10 Eylül tarihine kadar beklenilmeden, 40 bin öğretmen ataması bilgisayar ortamında hemen yapılmalı, kararnameler kanun çıktıktan sonra hızla düzenlenmeli. Göreve başlamaları en geç 15-20 Eylül aralığında yapılmalıdır. 40 bin öğretmen atamasına ait kanun maddesi durumun acil olmasına istinaden torba yasadan çıkarılarak, ayrı bir kanun olarak öncelikli onaylanabilir.”


MECLİS’TE YOĞUN MESAİ BAŞLIYOR

Maden işçilerine yönelik iyileştirmeler, kamu alacaklarının yapılandırılması ve 35 bin öğretmen ataması gibi düzenlemeleri içeren İş Kanunu ile bazı kanun ve KHK’larda değişiklik yapan “torba tasarının”, güven oylamasının ardından yasalaştırılması planlanıyor.

İlk beş bölümü kabul edilen torba tasarının kalan 6. bölümü 7-8-9 Eylül Pazar, Pazartesi, Salı günleri ele alınacak.

Soma’daki faciadan sonra madencilere yönelik düzenlemeler ve kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasını da içeren tasarının getirdiği yeni düzenlemelerden bazıları şöyle:

– Sendikalarda işkolu barajı yüzde 1’e sabitlenecek. Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’na göre, kurulu bulunduğu işkolunda en az yüzde 1 üye şartı, Ekonomik ve Sosyal Konseye üye konfederasyonlara üye olmayan sendikaları için yüzde 3 olarak uygulanacak.

– Yeraltı işlerinde çalışan işçilerde kıdem şartı aranmayacak. Buna göre, yeraltı işlerinde bir gün dahi çalışanlar kıdem tazminatından yararlanabilecek.

– İşçilerin yeraltındaki çalışma süresi haftada en çok 36 saat olacak, günlük çalışma süresi 6 saati geçemeyecek

– Yeraltı maden işlerinde çalışan işçilerin emeklilik yaşı 55’ten 50’ye düşürülecek.

– Doğumla Türk vatandaşı olup çıkma izni alarak Türk vatandaşlığını kaybedenlerin, yurt dışında Türk vatandaşı olarak çalıştıkları süreleri için sosyal güvenlik açısından borçlanmalarına imkan tanınacak.

– Köy ve mahalle muhtarları, hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar ile kamu idarelerinde çalışanlara doğum borçlanma hakkı getirilecek. Borçlanılabilecek çocuk sayısı 2’den 3’e çıkarılacak.

– Tüp bebek deneme sayısı 3’e yükseltiliyor.

– Özelleştirme uygulamaları nedeniyle iş akitleri, kamu ya da özel sektör işverenlerince feshedilen ve diğer kamu ve kuruluşlarına nakil hakkı bulunmayan personel de yaşlılık ya da malullük aylığı almaya hak kazanıncaya kadar istihdam edilebilecek.

– Bazı kamu alacaklarında faiz, cezai faiz, gecikme faizi, gecikme zammı Yİ-ÜFE oranları esas alınarak yeniden hesaplanacak. Vergi cezalarının silinmesi söz konusu olmayacak; vergi asıllarının tamamı, cezaların tamamı yeniden yapılandırma kapsamında tahsil edilecek.

– Soma’daki maden kazasında ölenlerin eş ya da çocuklarından birisi, eşi veya çocuğu yoksa kardeşlerinden birisi olmak üzere, toplam bir kişiye istihdam sağlanacak. Söz konusu kazada ölenlerin SGK’ya olan bütün borçları silinecek ve hak sahibine aylık bağlanacak.

– Ev hizmetlerinde aynı kişi yanında ay içinde 10 günden az çalışanlar adına günlük kazanç alt sınırının yüzde 2’si oranında iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi çalıştıranlar tarafından ödenecek

– 31 Aralık 2014 tarihine kadar 35 bin öğretmen atanacak.

– Devir ve teslim işlemlerinin tamamlanmasının üzerinden 5 yıl geçmiş olan özelleştirmeler hakkında verilen yargı kararlarıyla ilgili olarak, bu kuruluşların geri alınması yönünde herhangi bir işlem tesis edilmeyecek

– Radyo, televizyon, video ve birleşik cihazları imal edenler satıştan önce, ithal edenler ise serbest dolaşıma girişinde bandrol veya etiket almaya mecbur olacak

– Bandrol ücretleri, ithalatta alınan gümrük vergilerinden ayrı olarak tahsil edilecek ve en geç takip eden ayın 15. gününe kadar TRT’ye intikal ettirilecek

– Aile sağlığı merkezlerinde, çalışma saatleri dışında aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları ile Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşların personeline nöbet görevi verilebilecek.

Müdafinin dosyayı inceleme hakkı kısıtlanabilecek

TBMM Genel Kurulu’nda, “torba tasarının” yasalaşmasının ardından, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can’ın, “avukatın dosya içeriğini incelemesi ya da belge örneği alması yetkisini kısıtlayan” tek maddelik, Ceza Muhakemesi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi görüşülecek.

Teklifle getirilen düzenleme, geçen Şubat ayında kabul edilen Terörle Mücadele Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile yürürlükten kaldırılmıştı.

Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle, soruşturmanın gizliliği nedeniyle avukatların soruşturma dosyalarının içeriğini incelemesi ve belgelerin örneğini almasının yolu açılmıştı.

AK Parti’li Can’ın teklifiyle tekrar eski düzenlemeye dönülüyor.

Buna göre, müdafinin dosya içeriğini incelemesi veya belgelerden örnek alma yetkisi, soruşturmanın amacını tehlikeye düşürebilecekse Cumhuriyet savcısının istemi üzerine hakim kararıyla kısıtlanabilecek.

Yakalanan kişinin veya şüphelinin ifadesini içeren tutanakla bilirkişi raporları ve adı geçenlerin hazır bulunmaya yetkili oldukları diğer adli işlemlere ilişkin tutanaklar için ise bu kısıtlama uygulanmayacak.

Saat 14:00’dan itibaren CANLI olarak TBMM görüşmelerini takip edebilirsiniz