Emekliye ek gelir müjdesi

62. Hükümet Programı güçlü ekonomi teması ile hayatı kolaylaştıracak tedbirler getiriyor. Bu arada emeklilerin maaşının düşmesi de önlenecek

‘nun açıkladığı 62’inci Hükümet Programı’nda 2023 vizyonu korunurken, “Yeni Türkiye yeni ekonomi ile büyüyecek” denildi. ‘Güçlüekonomi‘ vurgusu yapılan programda, 4 yılda 350 milyar dolarlık yatırım harcaması öngörüldü. Program’da Türkiye’yi 2 trilyon dolarlık milli gelire ulaştıracak ekonominin yol haritası çizildi. Programda özellikleemekliler için paragraflar açıldı ve onların gelirlerinin artıracak tedbirlerden bahsedildi. 62’nci Hükümet Programı’na göre, emeklilikte gelir kaybının önüne geçilecek. Programda, “Çalışanların emekli olduklarında oluşabilecek gelir kayıplarını en aza indirmek amacıyla tamamlayıcı emeklilik sistemini kurup yaygınlaşmasını sağlayacağız” ifadesi kullanıldı. Böylece emeklilik yaşını beklerken çalıştığı halde maaşı düşen vatandaşların bu sorununa bir çözüm olarak tamamlayıcı emeklilik sistemlerinin getirilmesi öngörüldü.

YAŞLIYA HİZMET Programa göre, tüm yaşlılara evlerinden ve sosyal çevrelerinden ayrılmadan yaşamlarını sürdürebileceklerisosyal ve ekonomik şartları oluşturmak temel hedef olarak belirlendi. Yaşlı, engelli ve yoksul vatandaşlara yönelik hizmetlerin kalitesi artacak. Alt ve orta gelir grubunun konut ihtiyacının karşılanmasına öncelik verilecek.

YENİ TÜRKİYE GÜÇLÜ EKONOMİ
Başbakan Ahmet Davutoğlu’un açıkladığı hükümet programında ekonomiye yönelik çok önemli tedbirler de sıralandı. İşte bazı satır başları: İstikrarlı ve sürdürülebilir büyümeyi sağlamak, istihdamı artırmak, cari açığı kontrol altında tutmak, mali dengeleri sağlamlaştırmak, fiyat istikrarını sağlamak ve korumak temel hedef olacak.

DOLAYLI VERGİ AZALACAK Üretimin ve ihracatın artırılması için uygun finansman sağlamaya yönelik çabalar devam edecek. Özel sektörü teşvik edecek, önünü açacak politikalar sürdürülecek. Kamu harcamalarının finansmanında doğrudan vergilerin ağırlığının artırılması sağlanacak. Finans sektöründeki tüketici ve yatırımcı haklarının gözetilmesine yönelik uygulamalar geliştirilecek. Ulaşım, eğitim, sağlık, enerji, savunmada başlatılan
büyük projeler tamamlanacak.

Programa göre; Kadınların çalışma hayatına katılımını artırmak amacıyla, çocuk bakımevleri ve kreş hizmetleri için teşvik uygulamaları güçlendirilecek. Gençlerin ve kadınların istihdamı halinde 54 aya kadar işveren sigorta prim payını devlet karşılayacak. Yoksullukla, fakirlikle mücadele sürecek. Sosyal restorasyon sürecine devam edilecek. Makro, parasal dengeler gözetilirken, vatandaşın ihtiyaçları dikkate alınacak. Adil gelir paylaşımı yönündeki politikalar sürdürülecek. GSYH’nın 2023’te 2 trilyon dolara, kişi başına gelirin 25 bin dolarayükseltilmesi hedefleniyor. Toplam istihdam 25.5 milyona çıktı. Böylece AK Parti iktidarı döneminde 6.3 milyonkişiye iş kapısı açıldı. Amaç işsizliği kalıcı şekilde azaltarak 2023 yılında yüzde 5 seviyesine indirmek.

KOBİ VE ESNAFA BÜYÜK DESTEK
Programa
göre; esnaf, sanatkar ve KOBİ’lere önem verilmeye devam edilecek, kredi ve finansman şartlarının iyileştirilmesi, vergi, istihdam ve diğer yükümlülüklerin azaltılması, eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin geliştirilmesi, yenilikçilik ve girişimciliğinin geliştirilmesi, altyapı, kümelenme ve ortaklık faaliyetleri desteklenecek. Kredi Garanti Fonu’nun kefalet sağladığı KOBİ sayısı artırılacak.

ALT GELİRLİYE KONUT İMKANI
62’nci Hükümet Programı
‘na göre; alt ve orta gelir grubunun konut ihtiyacının karşılanmasına öncelik verilecek.TOKİ hızlı fiyat artışının olduğu şehirlere yoğunlaşacak. Her ilde en az bir şehir ormanı oluşturulması projesi ile her il ve ilçenin en azından bir meydanının olması gibi şehirlerin canlılığını artıran projeler hayata geçirilecek. Yoğun hatlarda raylı sistem yaygınlaştırılacak. takvim