Osman Bey’in Faaliyetleri ve Fetihleri

Osman Bey’in faaliyetleri

– Osman Bey, öncelikle Şeyh Edebali’nin kızıyla evlenerek öncelikle Ahilik teşkilatının desteğini sağlamıştır.

– Karacahisar, Bilecik ve Yarhisar’ı Osmanlı topraklarına katmıştır ve başkenti Bilecik’e taşıdı.

– 1302 yılında Bizans İmparatorluğu ile Koyunhisar savaşını yaptı ve bu savaşın sonunda Kite kalesini ele geçirdi ve İzmir yolunu Türklere açtı.

– 1326 yılında Bursa’yı fethetti ve Osmanlı topraklarını daha da genişletti.

– 1329 senesinde Bizans İmparatorluğu ile Maltepe savaşını yaptı. Bu savaşın sonucunda Osmanlı devleti galibiyet kazandı. Osman Bey, bu savaşla İznik ve İzmit’in fethine ortam hazırladı ve Türk beyliklerini daha yakından takip etmeye başladı.

– 1331 tarihinde İznik’i ele geçiren Osman Bey, 1337 tarihinde de İzmit’i fethetti.

– 1345 tarihinde Karesioğulları beyliğini Osmanlı devletinin topraklarına kattı. Böylece Osmanlı devleti Adalar Denizi’ne kadar sınırlarını genişletti ve denizcilik faaliyetlerine başladı. Rumeli’ye geçiş planları uygulanabilir hale geldi. Anadolu Türk Birliğinin sağlanması için ilk kapı açılmış oldu.