Sigara ve Alkol Kullanmanın İnsan Sağlığına Çevreye Bütçeye Verdiği Zararlar

Sigara ve alkol kullanmanın insan sağlığına zararları

Sigara ve alkol bize ve çevremize en çok zarar veren iki kötü alışkanlıklardır. Eğer kendimizi, sağlığımızı ve çevremizdeki insanları önemsiyorsak sigara ve alkolden uzak durmalıyız. Sigara, zamanla kanser etkilerine ortam hazırladığı gibi alkol de beyin fonksiyonlarımıza oldukça büyük zararlar vermektedir.

Sigara ve alkolün sağlığa zararları;

– Akciğerlerimizi yıpratır.

– Kan dolaşımını yavaşlatır ve kalp krizini hızlandırır.

– Sigara kullanmayan kişiler sigara içilen ortamlarda bulunduklarında büyük zararlar görürler.

– Alkol, beyni himayesi altına alır ve bağımlılık yapar.

– Alkol yüzünden sağlıklı düşünemeyiz ve mantık ortadan kalkar.

– Görme, konuşma, duyma, tatma ve dokunma gibi beş duyu organımız sigara ve alkol yüzünden zamanla zayıflar.

– Karaciğer, beyin ve sinirler hasar görür.

Sigara ve alkolün çevremizdekilere zararları;

Sigara ve alkol gibi kötü alışkanlıkları olan kimseler toplum tarafından sevilmezler ve kınanırlar. Kötü alışkanlıkları olan insanlar çevrelerinde iyi bir arkadaş ya da dost bulamazlar çünkü bu kötü alışkanlıkları yüzünden beyin fonksiyonları devre dışı olduklarında çevrelerindeki insanlara zarar verebilirler.

Sigara ve alkolün bütçeye zararları;

Sigara ve alkol bütün bir gün hatta bütün bir ay çalışıp kazandığımız tüm maneviyatımıza zarar verir.