Pelvis çıkımı

Kemik pelvis boşluğunun öne ve aşağıya bakan açıklığına pel-viş çıkımı adı verilir. Burası da tıpkı, pelvis girimi gibi, kısmen kemiklerle çevrilmiştir. İskelet halindeki pelvis’e aşağıdan bakılacak olursa eşkenar dörtgen şeklinde bir açıklık görülür (Resim : 299). Bu eşkenar dörtgen, Önde arcus pubis kavsi, arkada os coccy-giş’in en uç noktası ve arka yanlarda ligamentum sacro – tubero-sumlar tarafından çevrelenir. Pelvis çıkımımn iki mühim kutru vardır;
Enlilemesine kutur:
Pelvis çıkınımın enlilemesine kutru olup, distantia tuberosum adını alır. Tuber ischiadica’lar arasındaki mesafeyi temsil eder ve ortalama olarak 11 cm. kadardır.
Ön – arka kutur :
Symp’hyse’in alt kenarından os coccygis’in ucuna kadar olan mesafedir ve ortalama olarak 9 cm. dir (Resim.: 299, 300). Fakat og coccygis, hareketli olduğu için doğum esnasında 2 cm. geriye giderek bu mesafe 11 cm. ye kadar büyüyebilir.
Eğer bir doğum kanalını sagital median kesitte tetkik edecek olursak; pelvis giriminde, pelvis boşluğunda ve pelvis çıkımında, yukarıdan aşağıya doğru sırasiyla pelvis girimi düzleminin ön -arka kutrunu (conjugata vera anatomica), conjugata vera obstet-rica, conjugata diagnonalis’i, terminal ve symphyse altı ve inters-pinal düzlemlerinin ön – arka kuturlarını ve nihayet ‘coccygis kemiğinin durumuna tabi olarak değişen pelvis çıkınımın ön-arka kutrunu görürüz